Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 1 godzina 10 min. temu

Stanowisko Rady Kapłańskiej ws. wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie

ndz., 10/19/2014 - 07:22

18 października br. na spotkaniu Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie zebrani księża jednomyślnie przegłosowali stanowisko następującej treści:

Stanowisko Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej

Kapłani zgromadzeni na spotkaniu Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej w dniu 18 października 2014 r. w Rzeszowie, pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby, wyrażają poparcie dla obrońców życia: p. Jacka Kotuli i p. Przemysława Sycza oraz zaniepokojenie wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 16 października br. skazującego wymienione osoby z utajnieniem uzasadnienia wyroku. Z pewnością nie służy to prawdzie w życiu społecznym. Do obrony każdego życia wzywa nas św. Jan Paweł II: "Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do narodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji" (Rzym, 26.02.1979 r.).

Rzeszów, 18.10.2014 r.

W imieniu Rady Kapłańskiej

bp Jan Wątroba
ks. Zbigniew Irzyk
ks. Józef Kula
ks. Jan Wolak
ks. Tadeusz Wołosz

Otrzymują:
p. Jacek Kotula
p. Przemysław Sycz
Sąd Okręgowy w Rzeszowie

20 lat ośrodka Caritas w Myczkowcach

ndz., 10/19/2014 - 07:14

18 października br. w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym w Myczkowcach odbyło się VII Spotkanie Ekumeniczne przy Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach. W ramach spotkania odbyła się sesja naukowa pt. "Okruchy historii w setną rocznicę wybuchu i działań I wojny światowej w Karpatach". Po sesji otworzono wystawę plenerową prezentującą historię Bieszczadów w okresie PRL (historyczne zdjęcia pochodzą głównie z zasobów IPN). O godz. 15.00 w kaplicy ośrodka odbyła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. Głównym jej motywem było dziękczynienie Panu Bogu i ludziom za 20 lat działalności Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Caritas w Myczkowcach. Homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Po Eucharystii uczestnicy spotkania ekumenicznego i jubileuszu zebrali się w auli, gdzie dyrektor ośrodka Caritas w Myczkowcach - ks. Bogdan Janik - odbierał gratulacje i życzenia. Na scenie wystąpiła kapela "Malawianie" z Malawy. (tn)

Spotkanie Rady Kapłańskiej

sob., 10/18/2014 - 22:38

18 października br. o godz. 9.30 w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej Diecezji Rzeszowskiej (rada liczy 40 księży). Spotkaniu przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W czasie spotkania zaprezentowano następujące zagadnienia: Nowy rok duszpasterski 2014/2015; Budowa nowych kościołów i tworzenie nowych parafii; Funkcjonowanie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie; Formacja kapłańska; Rekolekcje kapłańskie; Ewangelizacja Rzeszowa i Światowe Dni Młodzieży. Zgromadzeni wyrazili pisemne poparcie dla Jacka Kotuli i Przemysława Sycza w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 16 października br. (patrz osobny artykuł). (tn)

Diecezjalne spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

sob., 10/18/2014 - 22:26

18 października br. odbyło się diecezjalne spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. O godz. 9.00 przedstawiciele parafialnych oddziałów KSM wraz z duszpasterzami spotkali się w kościele św. Krzyża na Eucharystii. Mszy św. przewodniczył ks. Łukasz Leśniak, homilię wygłosił ks. Tomasz Nowak. Po Mszy św. zebrani przeszli do budynku Kurii Diecezjalnej przy ul. Zamkowej. W czasie spotkania dokonano podsumowania ostatniego roku działalności z szczególnym uwzględnieniem wakacyjnych obozów KSM. Z myślą o przyszłości, podzielono diecezję na kilka regionów, aby ułatwić współpracę w ramach mniejszych jednostek niż diecezja. (tn)

Kuriozalny wyrok rzeszowskiego sądu

pt., 10/17/2014 - 16:37

Z ks. dr. hab. Piotrem Steczkowskim - wykładowcą prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytecie Rzeszowskim rozmawia ks. Tomasz Nowak.

Ks. T. Nowak: 16 października br. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Jacka Kotulę i Przemysława Sycza za organizowanie pikiet antyaborcyjnych informujących, że w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie zabija się nienarodzone dzieci. Rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami, nie przesłuchano zgłoszonych świadków, utajniono uzasadnienie wyroku. Jak w związku z tym ocenia Ksiądz przebieg procesu?

Ks. P. Steczkowski: Sąd ma prawo wprowadzić taką procedurę jaką uznaje za stosowną, zgodnie z przepisami postępowania. Kodeks cywilny przewiduje wszystkie zastosowane przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie środki. Najważniejsze, aby sędzia był obiektywny w swoim wyrokowaniu. Niektórych świadków przesłuchano wcześniej w ramach rozprawy pojednawczej. Natomiast nie przesłuchano wszystkich zgłoszonych świadków. Sąd widocznie doszedł do przekonania, że ma na tyle wiedzy, iż może rozstrzygnąć tę sprawę. Jak rozstrzygnął to sami widzimy.

Ks. T. Nowak: Jacek Kotula określił utajnienie uzasadnienia wyroku jako absurdalne.

Ks. P. Steczkowski: To rzeczywiście najbardziej kuriozalna decyzja sądu. Utajnienie uzasadnienia wyroku, zwłaszcza w takiej sprawie, jest niezrozumiałe. Jest to zaskakujące, ponieważ treścią pozwu było określenie czy terminację ciąży można nazwać aborcją, a aborcję zabijaniem dziecka. Problem nie dotyczył samego procederu tylko naruszenia dobrego imienia szpitala. To naruszenie miało się odbyć przez mówienie, że aborcja jest zabijaniem dzieci i że w szpitalu zabija się dzieci. W tej sytuacji, gdy rozprawa dotyczy naruszenia dobrego imienia, utajnienie uzasadnienia wyroku uważam za kuriozalne. Prawdopodobnie będziemy dysponować opinią prawną, że takie utajnienie jest nadużyciem. Warto podkreślić, że wyrok nie jest prawomocny. Przy apelacji na pewno pojawi się wniosek o odtajnienie uzasadnienia wyroku.

Ks. T. Nowak: Kontrowersje budzi również fakt oceny rzeczywistości. Oczywista oczywistość, że życie zaczyna się od poczęcia i przerwanie tego życia jest zabójstwem została zakwestionowana.

Ks. P. Steczkowski: Sąd, tego nie wiemy, ale przypuszczamy, nie odniósł się w ogóle do legalnej definicji dziecka. W przepisach obowiązującego prawa, choćby w Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, mamy do czynienia z definicją dziecka jako istoty od poczęcia do pełnoletniości. Jeśli płód jest żywy i dokonujemy czynności medycznych, które przerywają to życie, to jak to nazwać inaczej jak zabójstwem? W proponowanej przez sąd definicji należałoby stworzyć nową definicję śmierci… To w dużej mierze spór o definicje. Dochodzimy to tego co jest głównym problemem dzisiejszej lewicowej ideologii. Próbuje ona zmieniać rzeczywistość przez zmianę znaczenia takich słów jak człowiek, życie, małżeństwo, dziecko.

Ks. T. Nowak: Trudno przy okazji omawianego wyroku nie wspomnieć o wolności wypowiedzi…

Ks. P. Steczkowski: Wolność słowa została ewidentnie naruszona. Pozwani wyrażali swoje poglądy. Mieli i mają prawo mieć pogląd taki, że aborcja jest zabiciem dziecka. Oni to wyrażali odnosząc do konkretnych sytuacji. Niech szpital udowodni, że nie było czegoś takiego. Ten wyrok jest niebezpieczny, ponieważ choć w Polsce nie ma prawa precedensowego, to jednak mamy do czynienia z ułożeniem linii orzeczniczej. Jeżeli znajdzie się jeden czy drugi sąd tak orzekający, to za chwilę okaże się że nie wolno mówić, że aborcja to zabijanie. Ingerencja państwa w poglądy jest niedopuszczalna w demokratycznym państwie.

Ks. T. Nowak: Dziękuję za rozmowę.

Na zdjęciu ks. Piotr Steczkowski podczas homilii w kościele św. Krzyża w Rzeszowie 17 września br. (tn)

Dekanalne dni skupienia

czw., 10/16/2014 - 22:06

Jednym z elementów stałej formacji kapłanów w diecezji rzeszowskiej są cykliczne dekanalne spotkania modlitewne. Raz w miesiącu, najczęściej w trzeci czwartek miesiąca, w jednej z parafii dekanatu spotykają się wszyscy księża: proboszczowie i wikariusze (w zależności od dekanatu: od kilkunastu do około trzydziestu księży). Oprócz adoracji Najświętszego Sakramentu jest to okazja do skorzystania z sakramentu pokuty a także przedstawienia bieżących komunikatów. W czasie październikowego dnia skupienia dekanatu farnego w Rzeszowie dziekan – ks. Tadeusz Wyskiel – przedstawił sprawozdanie ze spotkania księży dziekanów, które miało miejsce 10 października. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej – ks. Jan Szczupak –– przybliżył założenia nowego roku duszpasterskiego 2014/2015.
Na zdjęciu ojciec duchowy dekanatu farnego w Rzeszowie (jednocześnie ojciec duchowy całej diecezji rzeszowskiej) - ks. Stanisław Zych. (tn)

Dzień Dziecka Utraconego w Rzeszowie

czw., 10/16/2014 - 21:50

15 października przeżywaliśmy Dzień Dziecka Utraconego. Pierwszy taki dzień zorganizowano w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce inicjatorem pierwszych obchodów była Organizacja Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych „Dlaczego”. Z myślą o tych rodzicach wciąż powstają grupy wsparcia. Część z nich to profesjonalne warsztaty terapeutyczne prowadzone przez instytucje specjalizujące się w pomocy psychologicznej i hospicja. Wiele jest jednak grup tworzących się spontanicznie, z inicjatywy rodziców, którzy chcą sobie pomagać. Zazwyczaj takie grupy gromadzą się przy kościołach. W Dniu Dziecka Utraconego w wielu miastach odbyły się Msze św. w intencji rodziców i ich dzieci. W diecezji rzeszowskiej taka Msza miała miejsce 16 października br. o godz. 18.30 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył diecezjalny duszpasterz rodzin – ks. Marcin Jaracz. W homilii zwrócił uwagę na dramatyczną sytuacje rodziców, którzy tracą swoje dzieci w okresie zarówno prenatalnym jak i późniejszym. Do śmierci dochodzą utracone nadzieje, niezrozumienie najbliższych oraz poczucie winy. Ksiądz Jaracz zachęcił do wyraźnego świadectwa opowiadającego się za szacunkiem wobec każdego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nawiązując do procesu jaki 16 października miał miejsce w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie (gdzie skazano działaczy pro-life: Marka Kotulę i Przemysława Sycza za protesty przed Szpitalem Pro-Familia w Rzeszowie), zwrócił uwagę na potrzebę potwierdzenia głoszonych haseł przez czyny, tak abyśmy się nie stali podobni do faryzeuszy. Przed Mszą św. zebrani odmówili w intencji rodziców i ich dzieci różaniec. (tn)

Obrońcy życia skazani

czw., 10/16/2014 - 13:45

16 października br. o godz. 9.00 w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyła się rozprawa w procesie cywilnym wytyczonym Jackowi Kotuli i Przemysławowi Syczowi przez Szpital Specjalistyczny Pro-Familia w Rzeszowie. Szpital Pro-Familia oskarżył Jacka Kotulę i Przemysława Sycza o organizację pikiet antyaborcyjnych informujących, że w szpitalu Pro-Familia w Rzeszowie zabija się chore nienarodzone dzieci dokonując na nich aborcji. Rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami i trwała trzy godziny. Zapadł wyrok, który nakazuje przeprosiny wobec szpitala umieszczone w prasie regionalnej oraz zapłacenie kosztów sądowych. W tekście przeprosin pozwani mają oświadczyć, że organizując pikiety i manifestacje w obronie życia nienarodzonych dzieci, przekazywali opinii publicznej szereg niezgodnych z prawdą informacji związanych z funkcjonowaniem Szpitala Pro-Familia w Rzeszowie, twierdząc szczególnie, że w szpitalu dochodziło do zabijania dzieci. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione. Jacek Kotula zapowiada odwołanie od wyroku i starania o odtajnienie uzasadnienia, które uważa za absurdalne. (tn)

Pogrzeb śp. Adama Buchmana, ojca Ks. Marka Buchmana

czw., 10/16/2014 - 12:08

W czwartek, 16 października, zmarł śp. Adam Buchman, ojciec Ks. Marka Buchmana, proboszcza w Kielanówce.
Pogrzeb w sobotę, 18 października, o godz. 11.00 w Przeworsku w Bazylice Ducha Świętego, ul. Kościelna 7.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Zawierzenie środowiska akademickiego - galeria

czw., 10/16/2014 - 10:18

Do poniższego artykułu dołączamy jeszcze kilka zdjęć z zawierzenia środowiska akademickiego Matce Bożej Rzeszowskiej 15 października br. Fotografie zrobił kleryk Jakub Dykman.

Zawierzenie środowiska akademickiego Matce Bożej Rzeszowskiej

śr., 10/15/2014 - 19:38

15 października br. o godz. 18.30 w Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie odbyła się Msza św. w intencji środowiska akademickiego Rzeszowa i Diecezji Rzeszowskiej oraz zawierzenie studentów i profesorów Matce Bożej Rzeszowskiej. Eucharystii przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Edward Białogłowski oraz kilkudziesięciu kapłanów, w dużej części duszpasterze akademiccy oraz wykładowcy wyższych uczelni. Proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o. Rafał Klimas w słowach wprowadzenia przypomniał wypowiedź papieża Franciszka skierowaną w kwietniu br. do profesorów i studentów jezuickich uczelni w Rzymie: „Wasze zaangażowanie intelektualne w nauczanie i badania naukowe, w studia i najszerzej pojętą formację stanie się tym owocniejsze i skuteczniejsze, im bardziej będzie je ożywiać miłość do Chrystusa i Kościoła, im mocniejsza i bardziej harmonijna będzie relacja między studiami a modlitwą”. Homilię wygłosił Biskup Ordynariusz. Zwrócił uwagę na potrzebę w życiu młodych ludzi przewodników, którzy wprowadzają w nowe obszary. Przewodników po nowej uczelni, po nowym mieście ale też po życiu duchowym. Ideałem jest przewodnictwo Ducha Świętego. Swoistą przewodniczką może być także św. Teresa z Avili, którą wspominamy w liturgii 15 października – mówił Kaznodzieja. Dzielna, odważna i waleczna kobieta żyjąca w XVI wieku wciąż może inspirować osoby poszukujące autentycznej pobożności i życiowego spełnienia. Po Mszy św. duchowni oraz przedstawiciele rzeszowskich uczelni przeszli do kaplicy Matki Bożej, gdzie bp Jan Wątroba odczytał akt zawierzenia Matce Bożej rzeszowskiego środowiska akademickiego. Wypowiedział między innymi takie słowa: „Zawierzamy studentów. Zarazem powierzamy ich myśli i marzenia, radość i dorastanie do coraz większej miłości. Zawierzamy także ich samotność, cierpienia i inne trudności. Daj im siłę, aby byli zawsze mocniejsi od warunków, w których żyją. By żadne okoliczności nie potrafiły ich załamać lub zniechęcić. By zawsze potrafili się przebić ku dobru. Daj im moc, by się przedwcześnie nie wycofali, nie unieśli pychą, nie zniecierpliwili. Żeby nigdy nie zgubili perspektywy miłości Boga. Niech wzejdą w nich wszystkie ziarna zdolności i talentów i przyniosą plon obfity dla Kościoła, naszej Ojczyzny i dla nich samych”. Wyjątkową oprawę liturgiczną zapewniły chóry: Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz solistka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po liturgii uczestnicy Eucharystii spotkali się w Bernardyńskim Centrum Religijno-Kulturowym. (tn)

Mary Wagner w Rzeszowie. Pełna sala na Taborze.

śr., 10/15/2014 - 12:34

14 października br. o godz. 19.30 w Domu Diecezjalnym Tabor 480 osób uczestniczyło w spotkaniu z Mary Wagner - kanadyjską działaczką pro-life, która została skazana za naruszanie "stref ochronnych" wokół klinik aborcyjnych w Toronto, gdzie dokonuje się aborcji dzieci na żądanie. Modliła się tam i rozdawała białe róże jako protest przeciw zabijaniu dzieci. Rozmawiała z kobietami namawiając do zmiany swojej decyzji. Spędziła w więzieniu 23 miesiące.
Do Polski przyjechała na zaproszenie Fundacji Pro-prawo do Życia. W diecezji rzeszowskiej uczestniczyła w spotkaniach w Gorlicach, Kolbuszowej, Budziwoju i Rzeszowie.
16 października br. o godz. 8.30 Mary Wagner spotka się z Jackiem Kotulą przed Sadem Okręgowym w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów. O godz. 9.00 odbędzie się proces Jacka Kotuli i Przemka Sycza z Fundacji Pro-prawo do Życia wytoczony przez szpital Pro-Familia za organizację 18 pikiet antyaborcyjnych informujących, że w szpitalu Pro-Familia w Rzeszowie zabija się chore nienarodzone dzieci dokonując na nich aborcji.

Zdjęcia:
Tabor Rzeszów - Katecheza audiowizualna 14.10.2014
drive.google.com

Parafialne Przedszkole im. św. Rocha w Rzeszowie

śr., 10/15/2014 - 11:56

4 października br. odbyła się uroczystość poświęcenia nowego Przedszkola Parafialnego Niepublicznego im. św. Rocha przy ulicy Powstańców Śląskich 1 c w Rzeszowie. Pomimo wielu trudności i sześcioletnich starań u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, najpierw o rozbiórkę stodół, a następnie budowę nowego obiektu, dzieło zostało doprowadzone do końca. Uroczystościom poświęcenia przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Obecni byli także duszpasterze parafii św. Rocha z ks. Stanisławem Tarnawskim na czele. Byli obecni także: Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa wraz ze swoimi zastępcami, Zbigniew Bury – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Wiesława Szymańska – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa, Lucyna Małek-Adamiak - wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, architekci, prezesi firmy „AJ Profibud”, kierownicy budowy oraz Tadeusz Nizioł - dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie.
Przedszkole św. Rocha pracuje w dni robocze od 6:30 do 17:00. Kontakt z przedszkolem: tel. 17/8571113 lub tel. 663053189. Placówką kieruje ks. Stanisław Tarnawski, zaś dyrektorem od spraw dydaktycznych jest Grażyna Lentowicz. Placówka zatrudnia 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. W Przedszkolu oprócz obowiązującej podstawy programowej są prowadzone zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, terapii muzycznej, religii, gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii. Misją Przedszkola św. Rocha jest nauczanie i wychowanie dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Aktualnie do przedszkola uczęszcza 27 dzieci.

Wieczysta adoracja na Taborze

wt., 10/14/2014 - 18:35

Od 29 listopada br. w specjalnej kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor przy ul. Połonińskiej w Rzeszowie rozpocznie się wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu (24 godziny na dobę). Zapisać można się już teraz. Założeniem jest całodobowa obecność dwóch osób w adoracyjnej kaplicy. Każdy może zapisać się na jedną godzinę w tygodniu, by co tydzień, o tej samej porze, adorować Pana Jezusa. Deklaracja obejmuje cały rok. Zapisać się można osobiście w Domu Diecezjalnym Tabor (ul. Połonińska 25 35-082 Rzeszów, www.tabor.rzeszow.pl) lub dzwoniąc na nr tel.: 788 250 193 do s. Ewy Bieleckiej OV (w poniedziałki i piątki w godz. 9.00 - 12.00). Na jedną godzinę może się zapisać dwie osoby. Potem zostaną przesłane wszelkie dane dotyczące organizacji całego przedsięwzięcia.
Rozpoczęcie adoracji odbędzie się w wigilię I Niedzieli Adwentu, czyli 29 listopada 2014 r. W tym dniu biskup rzeszowski Jan Wątroba odprawi Mszę św. o godz. 19.00 oraz przeniesie uroczyście monstrancję z Najświętszym Sakramentem do nowo poświęconej kaplicy.

Szkoła im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich

pon., 10/13/2014 - 12:31

11 października br. Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, mieszcząca się na terenie parafii garnizonowej w Rzeszowie przeżywała niecodzienną uroczystość. W obecnym roku mija bowiem pięćdziesiąta rocznica od chwili, gdy w tej placówce zabrzmiał pierwszy dzwonek. 1 września 1962 roku rozpoczęto budowę Szkoły pod hasłem 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego. Fundatorem drugiej rzeszowskiej tysiąclatki zostało Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa. 1 września 1964 roku odbyła się pierwsza w historii tej placówki inauguracja nowego roku szkolnego. Kierownikiem Szkoły został wówczas Pan Józef Fudali, który funkcję tę sprawował do roku 1972. To on tworzył Szkołę od podstaw, zabiegał o właściwe urządzenie i wyposażenie placówki, które jak na owe czasy było bardzo dobre. Szkoła cieszyła się już wówczas w środowisku dużą popularnością oraz uznaniem. W ciągu kolejnych lat Szkoła ta zmieniała się i piękniała. Dzięki przychylności Pana Prezydenta, Rady Miasta, Dyrekcji Wydziału Edukacji wyremontowano ją od piwnic aż po dach. Przez pięćdziesiąt lat swego istnienia Szkoła całkowicie zmieniła swoje oblicze, stając się placówką łączącą nowoczesność z ciepłym serdecznym klimatem, Szkołą do której chce się chodzić.
Obecnie od 2002 roku funkcje Dyrektora pełni Pani mgr Barbara Filip, która ze Szkołą Podstawową nr 17 w Rzeszowie związana jest od 35 lat. Tegoroczny jubileusz był połączony z uroczystością nadania Szkole im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz poświęceniem i przekazaniem Szkole Sztandaru. Postępująca globalizacja współczesnego świata spowodowała, że ogromnego znaczenia nabrała historia regionalna. Powstająca z „potrzeby serca”, a także pobudek patriotycznych jest świadectwem naszej tożsamości narodowej. Wybierając patrona dla Szkoły, kierowano się przekonaniem, iż powinien to być Patron ściśle związany z historią naszego miasta i regionu. Nie ulega wątpliwości, że imię 21. Brygady Strzelców Podhalańskich spełnia wszystkie przyjęte kryteria, a czyny żołnierzy oraz ich patriotyzm mogą być wzorem dla dzisiejszej młodzieży. Pozwala to oprzeć działania wychowawcze na realnych i historycznie usankcjonowanych wartościach, które na trwałe wpiszą się w tradycję Szkoły.
Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił biskup rzeszowski Jana Wątroba.
Ta podniosła chwila zgromadziła w świątyni wszystkich, którym Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie była i jest bliska, a więc uczniów, nauczycieli, rodziców, emerytowanych pracowników, a także absolwentów rzeszowskiej Siedemnastki. Nie zabrakło również przedstawicieli 21 Brygady Strzelców Podhalańskich wraz z pocztem sztandarowym.
W homilii Biskup Ordynariusz przypomniał, że Jubileusz jest dobrym czasem, by wspomnieć tych, którzy wznosili Szkołę i tworzyli tam wspólnotę. Warto podziękować za mądrych nauczycieli, którzy idąc za głosem powołania spełniali zadanie wprowadzania młodego pokolenia Polaków w świat wartości, także tych duchowych. Szkoła otrzymuje imię, czyli przeżywa coś w rodzaju chrztu. Imię jest bardzo ważne, bo ono oznacza naszą tożsamość, po imieniu się nas poznaje. Szkoła otrzyma piękne imię, bowiem 21 Brygada Strzelców Podhalańskich jest chlubą Podkarpacia.
Od dzisiaj te wartości, którymi żyje Brygada mają się stać także waszymi wartościami, a tymi wartościami są wiara, miłość i wolność.
Sztandar, który dziś poświęcamy jest symbolem, znakiem tych wartości, w których macie od dziś szczególnie wzrastać, by kiedyś móc otrzymać pochwałę od Pana Boga, który nazwie was błogosławionymi, czyli szczęśliwymi - zakończył Kaznodzieja.
Po Mszy świętej udano się do Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie odbyły się dalsze Uroczystości, podczas których miało miejsce przekazanie Sztandaru, wystąpienie Pani Dyrektor i zaproszonych Gości, ślubowanie uczniów, a także cześć artystyczna.
Następnie była możliwość zwiedzenia Szkoły, gdzie znajdowały się różnego rodzaju wystawy przybliżające historię Szkoły i jej Patrona. Uczniowie przez cały poprzedzający tydzień przygotowywali się do tego podniosłego wydarzenia. W Szkole odbywały się lekcje wychowawcze, konkurs plastyczny, oraz specjalne apele podczas których prezentowano historię 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a także historię samej Szkoły. Wielką atrakcją dla uczniów była zorganizowana przez Brygadę prezentacja sprzętu wojskowego. Karabiny snajperskie, wyrzutnie rakiet, działa przeciwlotnicze - taki sprzęt wojskowy mogły podziwiać dzieci na boisku szkolnym w piątek 10 października.
Wszystko dlatego, żeby dzieci były świadome jakie imię nosi ich Szkoła. Uczniowie muszą wiedzieć, że wojsko dla kraju jest gwarantem bezpieczeństwa. Była to wspaniała promocja dla wojskowości.
Oby wspólnota Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie dobrze reprezentowała Brygadę i wzrastała w tych wartościach, z którymi wojsko się utożsamia. Niech dalej w tej Szkole będzie obecna zasada, że najważniejsi są Uczniowie, duszą są Nauczyciele, a dumą Absolwenci.

Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Leszek Konopka i Tomasz Zegar.

Finał XIV Dnia Papieskiego w Rzeszowie

ndz., 10/12/2014 - 23:44

12 października br. przeżywaliśmy XIV Dzień Papieski. Rzeszowskie obchody rozpoczęły się Mszą św. o godz. 11.00 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie. Następnie akcja przeniosła się na Rynek rzeszowski, gdzie przez cały dzień odbywały się konkursy i zabawy. Wieczorny koncert papieski składał się z dwóch części. W pierwszej części o godz. 18.00 wystąpił zespół z Górna "Młody duch i przyjaciele" z pomocą zespołu "Trąby jerychońskie". W drugiej części, która rozpoczęła się o godz. 19.45 wystąpiła Nina Nowak - solistka Teatru Wielkiego Filharmonii Narodowej. W przerwie między występami przedstawiciele Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz organizatorzy V Pielgrzymowania Szlakiem Rzeszowskich Świętych dokonali podsumowania Dnia Papieskiego przyznając nagrody za udział w konkursach i zabawach. Po koncercie Niny Nowak na scenie pojawili się: biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Była "Barka", Apel Jasnogórski oraz biskupie błogosławieństwo. Koncert zorganizowali: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Urząd Miasta Rzeszowa, Estrada Rzeszowska oraz Katolickie Radio Via. (tn)

Pielgrzymowanie "Rzeszowskim Szlakiem Świętych"

ndz., 10/12/2014 - 14:25

Od 10 do 12 października br. nie tylko rzeszowianie pielgrzymowali Rzeszowskim Szlakiem Świętych. V edycja Pielgrzymowania "Rzeszowskim Szlakiem Świętych" rozpoczęła się w piętek 10 października. Zakończenie przewidziano na niedzielę 12 października o godz. 18.00. Trasę Rzeszowskiego Szlaku Świętych wyznaczają kościoły związane z osobami, które przez Jana Pawła II zostały beatyfikowane lub kanonizowane, a także Krzyż Ofiar Komunizmu przy Zamku Rzeszowskim i Ratusz Rzeszowski. Stacje szlaku świętych obejmują: 1. Bazylikę Ojców Bernardynów; 2. Farę Rzeszowską; 3. Katedrę i Park Papieski; 4. Kościół św. Józefa na Staromieściu; 5. Krzyż przy Zamku Rzeszowskim; 6. Ratusz Rzeszowski; 7. Kościół św. Jadwigi Królowej; 8. Kościół bł. Karoliny Kózki; 9. Kościół św. Józefa Sebastiana Pelczara; 10. Kościół MB Saletyńskiej; 11. Kościół Św. Krzyża. Przy kościele św. Krzyża można zweryfikować i potwierdzić udział w pielgrzymowaniu przez wpis do Rzeszowskiej Księgi Pielgrzyma Papieskiego (należy nawiedzić przynajmniej 6 stacji). (tn)

Msza św. na rozpoczęcie XIV Dnia Papieskiego w Rzeszowie

ndz., 10/12/2014 - 13:57

12 października o godz. 11.00 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie rozpoczęła się Msza św. otwierająca obchody XIV Dnia Papieskiego w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył bp Kazimierz Górny. W koncelebrze uczestniczył m.in. ks. Janusz Podlaszczak - koordynator działań Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji rzeszowskiej. Homilię wygłosił bp Górny. Kaznodzieja przypomniał związki Jana Pawła II z Rzeszowem. Nawiązując do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego (Jan Paweł II. Świętymi bądźcie), ukazał świętość jako drogę każdego człowieka. W Mszy św. uczestniczyli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz rzeszowscy rzemieślnicy zrzeszeni w duszpasterstwie rzemieślników diecezji rzeszowskiej. Cukiernicy na tegoroczny Dzień Papieski przygotowali czekoladowy portret św. Jana Pawła II. (tn)

Wspieramy Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

ndz., 10/12/2014 - 13:42

Od 10 do 12 października br. na ulicach miast diecezji rzeszowskiej, podobnie jak w całej Polsce, trwa zbiórka publiczna na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tysiące wolontariuszy pomaga w zgromadzeniu środków, które będą przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Zbiórka jest przeprowadzana także przy kościołach. Przed kościołem św. Krzyża w Rzeszowie dodatkowo można nabyć kremówkę papieską. Jest to dar cukierników rzeszowskich zrzeszonych w duszpasterstwie rzemieślników. Dochód ze sprzedaży kremówek także zasili konto Fundacji Dzieło Niego Tysiąclecia. (tn)

30 lat Wspólnoty Dobrego Pasterza

sob., 10/11/2014 - 19:10

11 października br. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 30-lecia istnienia przy parafii grupy Odnowy w Duchu Świętym - Wspólnoty Dobrego Pasterza. Okolicznościowej Mszy św. o godz. 15.30 przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Następnie odbyło się spotkanie w budynku Kurii Diecezjalnej, a od godz. 19.30 modlitwa uwielbienia w kościele św. Krzyża. Pomysł na utworzenie wspólnoty zrodził się podczas rekolekcji Wspólnoty Nowe Życie w Białce Tatrzańskiej w 1984 r. Uczestnicy rekolekcji z Rzeszowa postanowili stworzyć grupę Odnowy w Duchu Świętym w swoim rodzinnym mieście. Pierwsze spotkania odbywały się w domach prywatnych, a następnie na plebanii parafii św. Krzyża w Rzeszowie, która wtedy mieściła się przy ul. Lisa-Kuli. Pierwszym opiekunem grypy był ks. Zygmunt Jarzyna. Większość uczestników spotkań byli to studenci. Obecnie wspólnota spotyka się we wtorki o godz. 18.30 - Msza św. w kościele św. Krzyża, o godz. 19.15 - spotkanie w salce przy ul. Fircowskiego. (tn)