Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 3 godziny 41 min. temu

Bądźcie apostołami miłosierdzia - list Episkopatu

wt., 04/22/2014 - 12:39

Kardynałowie, arcybiskupi i biskupi obecni na 364. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 13 marca 2014 roku podpisali list pasterki pt. "Bądźcie apostołami miłosierdzia" na Niedzielę Miłosierdzia. Znajdziemy w nim wiele wątków dotyczących kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Oto jego treść:

1. Dar kanonizacji i zadanie apostolskie

Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego Miło-sierdzia dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowie-dzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Staje więc przed nami apostolskie zadanie, w którym – jak mówił św. Jan Paweł II – „potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”. (17 VIII 2002)
Blask prawdy, przebaczenia i wiernej miłości płynie z otwartego serca Jezusa Miłosiernego, który pozdrawia nas dzisiaj słowami: Pokój wam! (J 20,19). Dar pokoju był potrzebny Jego uczniom, którzy po dramacie Wielkiego Tygodnia trwali w zamknięciu przed światem. W najtrudniejszym momencie opuścili swojego Mistrza, zaparli się Go publicznie, pozwolili się odrzeć z nadziei, którą Jezus wlewał w ich serca. Ta nadzieja powraca teraz, kiedy spotykają Zmartwychwstałego. On mocą Ducha Świętego dał im władzę odpuszczania grzechów i głoszenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi. W ten sposób wprowadził ich na nowo w przestrzeń żywej wiary. Dla wątpiącego Tomasza Jezus Zmartwychwstały ponownie staje się jego Panem i Bogiem - Tym, którego można dotknąć, przed którym można się rozpłakać i któremu warto bezgranicznie zawierzyć. Żywa, pokorna i ufna wiara jest zadatkiem Bożego błogosławieństwa i źródłem duchowej siły, by z tym większą nadzieją patrzeć ku przyszłości.

2. Ogień Miłosierdzia Bożego – bogaci Miłosierdziem

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu z krakowskich Łagiewnik została przekazana Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia. Ogień ten zapalił w dniu 16 grudnia 2003 roku, w swej prywatnej kaplicy na Watykanie, Jan Paweł II. Przekazany w Łagiewnikach płomień dociera w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia do wszystkich parafii, abyśmy mogli zabrać go do naszych domów i rodzin, by z nową mocą zapłonął w naszych sercach. Fakt, że pośrednikami w przekazywaniu tego światła stali się ludzie młodzi – zwłaszcza stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – jest znakiem nadziei. Ci, którzy dzięki ofiarom ludzi dobrego serca, mogą rozwijać swoje talenty, odwdzięczają się zaangażowaniem w życie Kościoła i Ojczyzny.
Do takiej obecności i zaangażowania, do bycia apostołami i świadkami Bożego Miłosierdzia, wzywał nas Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia. Czynił to nie tylko słowem pełnym ojcowskiego zatroskania o losy współczesnego świata, ale także poprzez postawę pochylenia się nad problemami rodziny, dzieci, młodzieży, ludzi zepchniętych na margines życia społecznego, doświadczonych cierpieniem i bezradnością, pozbawionych domu i podstawowych środków do życia. Sam niczego nie miał dla siebie, był człowiekiem ubogim w ewangelicznym znaczeniu. Wszystko, bo-wiem co posiadał, było „u Boga”. Jego jedynym bogactwem stał się krzyż Chrystusa, który tak mocno tulił do serca, aż po moment odejścia do domu Ojca w święto Bożego Miłosierdzia. Dzisiejsza uroczystość kanonizacyjna jest wymownym dopełnieniem powszechnego przekonania, że był to człowiek święty. Dlatego chcemy podążać nadal jego śladami, bo mamy świadomość, że święci wychowują świętych. On jest dla nas przewodnikiem na drogach prawdy i miłosierdzia. On zrozumie niepokoje i troski naszych serc.

3. Wezwani do czynów miłosierdzia

Dziś dziękujemy Bogu za to, że Jan Paweł II, poprzez świadectwo życia, słowo i żarliwą modlitwę, stał się tak czytelnym znakiem Boga dla świata. Jako pasterz Kościoła przewodniczył mu przez 27 lat, a na progu trzeciego tysiąclecia zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.
Posługa miłosierdzia jest zadaniem każdego z uczniów Chrystusa. Św. Siostra Faustyna za-notowała w Dzienniczku wielkie pragnienie Jezusa: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić” (Dz. 742).
Dzisiejsza niedziela w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna kolejny Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za to, że w tej Szkole Miłosierdzia na polskiej ziemi było i jest tak wielu ludzi, którzy w twarzy cierpiącego człowieka potrafią dostrzec znieważone i cierpiące oblicze Chrystusa. Są to nie tylko święci i błogosławieni minionych stuleci, ale także ludzie naszych cza-sów, którzy na różne sposoby próbują zaradzić materialnej i duchowej biedzie.
Wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot zakonnych, które na co dzień podejmują skuteczną troskę o ubogich. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem ogólnopolskiej Caritas, która dociera do ubogich rodzin, prowadzi świetlice, hospicja, inspiruje działalność parafialnych grup charytatywnych oraz szkolnych kół Caritas, kształtując w ten sposób wyobraźnię miłosierdzia u dzieci i młodzieży. Służą te-mu ciekawe inicjatywy i projekty, jak chociażby: Tornister pełen uśmiechu, Mieć wyobraźnię miłosierdzia, Miłosierny Samarytanin (inspirowany przez Wspólnotę św. Idziego), czy coroczny koncert charytatywny związany z przyznaniem medalu Bogaci miłosierdziem. Są to tylko niektóre przykłady świadczące o tym, jak wiele wrażliwości i dobra kryje się w sercu człowieka żyjącego na co dzień duchem Ewangelii.
Również w tym właśnie duchu papież Franciszek, podczas niedawnego spotkania z polskimi biskupami w Rzymie, powiedział: „zachęcam was do troski o ubogich. Także w Polsce, pomimo aktualnego rozwoju gospodarczego kraju, jest wielu potrzebujących, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, opuszczonych, a także wiele rodzin – zwłaszcza wielodzietnych – bez wystarczających środków do życia i wychowywania dzieci. Bądźcie blisko nich! Wiem jak dużo czyni w tej dziedzinie Kościół w Polsce, okazując wielką hojność nie tylko w ojczyźnie, ale także w innych krajach świata. Dziękuję wam i waszym wspólnotom za to dzieło. Nadal zachęcajcie waszych kapłanów, zakonników i wszystkich wiernych, by mieli „wyobraźnię miłosierdzia” i zawsze ją praktykowali.”
Niech ta serdeczna prośba Ojca Świętego Franciszka, który dziś dokonał kanonizacji dwóch Pasterzy Kościoła o sercu miłosiernym: Jana XXIII oraz Jana Pawła II, będzie dla nas wezwaniem, abyśmy nie tylko w rozpoczynającym się Tygodniu Miłosierdzia, ale w całym naszym życiu okazywali miłosierdzie.
Wszystkim na tę drogę miłosierdzia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 364. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 13 marca 2014 roku

Tekst do wykorzystania duszpasterskiego w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

Za zgodność:
+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP

Do pielgrzymów udających się na kanonizacje

wt., 04/22/2014 - 12:21

Radio Watykańskie informuje, że na terenie Rzymu i okolic będzie można słuchać transmisji Mszy św. kanonizacyjnej już od godz. 9.30 (o godz. 9.30 będzie odprawione na Placu św. Piotra nabożeństwo przygotowujące do Eucharystii z koronką do Bożego Miłosierdzia) z tłumaczeniem na język polski na częstotliwości 93,3 MHz. Podobnie będzie transmitowana Msza św. dziękczynna za kanonizacje w poniedziałek 28 kwietnia. Rozpoczęcie transmisji o godz. 9.45. Udających się na kanonizacje zachęcamy do zabrania odbiorników radiowych.

Koncert pasyjny Getsemani

wt., 04/22/2014 - 12:00

"W oliwnym sadzie Getsemani / Płakał Chrystus krwawymi łzami. / Noc była duszna i parna, / Pot krwawy padał w ziemię, jak ziarno". Tym wierszem B. Micińskiego rozpoczął się 10 kwietnia 2014 roku w rzeszowskiej farze głęboki i refleksyjny Koncert Pasyjny „Getsemani” dedykowany błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Postać umęczonego Jezusa Chrystusa i cierpiącego Papieża Polaka z krzyżem w zaciśniętej dłoni towarzyszyła w wyobraźni licznie zebranym słuchaczom koncertu. W słowie wstępnym proboszcz parafii farnej ks. Jan Szczupak przypomniał przypadającą w tym dniu rocznicę tragicznej katastrofy lotniczej w Smoleńsku, ofiarując zmarłym wspólną naszą modlitwę: "U stóp Krzyża, o Jezu mój, niechaj wypłaczę
wszytki frasunki, wszytki bóle i rozpacze". Ten wiersz M. K. Sarbiewskiego prezentowany podczas koncertu, jak i innych poetów – S. Lubomirskiego, L. Staffa, wprowadził nastrój Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, dotykającego najgłębszych tajemnic naszej Wiary. Ze wzruszeniem słuchacze przyjęli wiersz rzeszowskiej poetki Reginy Nachacz o Janie Pawle II pt. „Urbi et orbi 2005”:
Z okna świata
Błogosławił bez słów
Wielkanocny tłum
Wierny człowiek w bieli.

W historii sztuki temat pasyjny był dla artystów najgłębszy, najbardziej poruszający i inspirujący. Wystarczy wspomnieć pasje czy kantaty J. S. Bacha. Właśnie z kantaty BWV nr 82 słuchaliśmy podczas koncertu w rzeszowskiej farze przejmującej arii „Ich habe genug”, a także tegoż kompozytora z Pasji wg Św. Jana „Zerfliese, mein Herze”. W głębokiej, sprzyjającej prezentacjom artystycznym akustyce odnowionej rzeszowskiej fary, pełnej zabytkowych rzeźb i obrazów, niosły się z wielką mocą dzieła dawnych i współczesnych mistrzów: „Pie Jesu” A. Webbera, „Aria” E. Bozzy, „Pater meus” A. Tučapský’ego, „Miserere” A. Lottiego, „Oremus” J. Łuciuka, „Pie Jesu” i „Libera me” G. Fauré.

Wykonawcami koncertu zorganizowanego przez Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne byli młodzi rzeszowscy artyści: Jadwiga Kot – sopran, Paweł Bazan – baryton, Andrzej Szypuła - recytacje, Zespół Wokalny „Unanime” pod dyrekcją Anny Marek-Kamińskiej, Zespół Instrumentalny i Kwartet Smyczkowy Filharmonii Podkarpackiej pod dyrekcją zasiadającego przy organach Grzegorza Łobazy, Katarzyna Burkot – prowadzenie. Honorowy patronat nad koncertem objął bp rzeszowski Jan Wątroba i prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, patronat medialny – Katolickie Radio „Via”.

Andrzej Szypuła

Śniadanie Wielkanocne dla ubogich i bezdomnych

wt., 04/22/2014 - 10:14

W Centrum Charytatywnym Diecezji Rzeszowskiej przy ul. Jana Styki 21 w Rzeszowie w Wielką Sobotę 19 kwietnia 2014 r. odbyło się tradycyjne Wielkanocne śniadanie. Wzięło w nim udział 250 osób, na co dzień korzystających z kuchni dla ubogich, prowadzonej przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, a także mieszkańcy schronisk dla bezdomnych mężczyzn i kobiet.

W Wielki Piątek - przy finansowym wsparciu MOPS w Rzeszowie - wydano 1400 osobom wędlinę, konserwy, cukier i chleb.

Z biednymi i bezdomnymi do śniadania zasiedli m.in.: Biskup Ordynariusz Jan Wątroba, wojewodę reprezentowała Monika Prokop, Miasto reprezentował wiceprezydent - Stanisław Sieńko, dyrektor MOPS - Luciana Rozborska, przewodnicząca Komisji Rodziny Rady Miasta Rzeszowa Beata Ratajczak, rektor WSD – ks. dr hab. Jacenty Mastej, dr inż. Mieczysław Janowski, Beata Szluz prof. dr hab. Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektorzy Caritas – ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn, ks. Bogdan Janik, koordynator SKC - ks. dr Piotr Potyrała, sekretarz Caritas – s. Joanna Smagacz, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta reprezentował Aleksander Zacios z Zarządem.

Biskup pobłogosławił wielkanocne pokarmy i zwracając się do zgromadzonych m.in. powiedział: „Pan Jezus przychodzi z miłością, nie patrzy jaka jest przeszłość człowieka. Przychodzi i przynosi dary, a nade wszystko miłosierdzie. Życzę, by wszyscy skorzystali z tych darów. Gratuluję, tym którzy pięknie przygotowali się do świąt, uczestniczyli w rekolekcjach i otworzyli serca na Jego dary. Nie należy się bać, bo Chrystus, Który pokonał śmierć poradzi sobie z każdą formą zła.”

Biskup także podziękował Caritas Diecezji, Rzeszowskiemu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz władzom Miasta i Województwa za współpracę w pomaganiu potrzebującym.

Po słowach Biskupa wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się jajkiem. Śniadanie wsparli ciastkarze, piekarze, cukiernicy oraz restauratorzy - ofiarując sałatki. Młodzież Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie - pod kierunkiem Anny Olszewskiej-Maślanki usługiwała przy wielkanocnym stole, a klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego ubogacili spotkanie śpiewem pieśni wielkanocnych.

Tekst i zdjęcie ze strony caritas.rzeszow.pl

Noc konfesjonałów

czw., 04/17/2014 - 14:30

17 kwietnia br. o godz. 21.00 w bazylice ojców bernardynów rozpoczęła się noc konfesjonałów, która trwała do godz. 6.00 dnia następnego. Akcja przerosła oczekiwania organizatorów. Przez całą noc, mimo, że księży było więcej niż planowano (cały czas spowiadało od 6 do 10 księży), a ci zgłoszeni wcześniej dyżurowali dłużej niż zakładano, kolejka do spowiedzi ciągnęła się na zewnątrz bazyliki do samego rana.

Życzenia Wielkanocne

czw., 04/17/2014 - 07:50

Wszystkim odwiedzającym naszą stronę www, życzymy wielu łask Bożych od Chrystusa Zmartwychwstałego, umocnienia wiary nadziei i miłości, oraz wszelkiego dobra. W tym roku mamy w szczególny sposób wyznawać wobec świata wiarę w Syna Bożego, głosić z mocą, że On Zmartwychwstał i żyje, a my jesteśmy tego świadkami. Niech te Święta Wielkanocne umocnią nas na nowo w głoszeniu słowem i życiem „Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego” Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Wesołego Alleluja!
Redakcja

Triduum Paschalne

pon., 04/14/2014 - 13:33

17 kwietnia, w czwartek wieczorem rozpoczyna się Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. To szczyt całego roku liturgicznego. Obchody Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają się wieczorną mszą świętą Wieczerzy Pańskiej, celebrowaną w Wielki Czwartek, kończą zaś - nabożeństwem nieszporów, odprawianym w Niedzielę Wielkanocną.
Podczas Mszy św. w czwartek wieczorem wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W niektórych kościołach ma miejsce (np. w rzeszowskiej katedrze) obrzęd obmycia nóg. Na zakończenie uroczystości Ciało Chrystusa zostaje przeniesione do specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą.
W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. Późnym popołudniem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Wszystko zaczyna się nietypowo. Ministranci i kapłani wychodzą w ciszy do ołtarza. Nie poprzedza ich dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Przed ołtarzem kapłan pada na twarz. Wszyscy obecni w Kościele klękają. W Wielki Piątek zasłonięty dwa tygodnie wcześniej krzyż ukazuje się ponownie wiernym. Kapłan odsłania krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, a wszyscy odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. Wielu przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.
Wielka Sobota - Wigilia Paschalna To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia Wigilii Paschalnej nie jest typową Mszą, gdyż oprócz Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej składa się z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. Rozpoczyna się przed kościołem. Do rozpalonego ogniska podchodzą kapłani i służba liturgiczna. Tu następuje poświęcenie ognia. Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do nieoświetlonego kościoła. Liturgia Słowa jest wyjątkowo rozbudowana. Może się składać na nią aż dziewięć czytań, które pokazują całą historię Zbawienia. Do tych treści nawiązuje kolejna część celebracji - Liturgia Chrzcielna. Po niej mamy Liturgię Eucharystyczną. W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się procesja rezurekcyjna. W innych taka procesja ma miejsce w niedzielę rano. (tn)

Wielki Czwartek - Msza Krzyżma

pon., 04/14/2014 - 12:57

17 kwietnia br. w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katedrze rzeszowskiej biskup rzeszowski Jan Wątroba będzie przewodniczył Mszy Krzyżma, w czasie której konsekruje krzyżmo i pobłogosławi oleje. Na Mszy św. licznie zgromadzą się kapłani z całej diecezji oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. Jest to wyraz jedności z Biskupem Ordynariuszem. Obrzęd błogosławienia olejów ma miejsce w czasie poprzedzającym Wielkanoc. Jeśli w Noc Paschalną sprawuje się sakramenty wtajemniczenia (chrzest i bierzmowanie), używa się nowego krzyżma i oleju katechumenów. Liturgia zna trzy rodzaje olejów, którymi się posługuje przy sprawowaniu sakramentów oraz przy innych okazjach: olej chorych, olej katechumenów, używany przy udzielaniu sakramentu chrztu, oraz olej krzyżma. Ten ostatni jest mieszaniną naturalnej oliwy lub oleju roślinnego z wonnościami (najczęściej z balsamem). Krzyżmo różni się od pozostałych olejów swoim najszerszym zastosowaniem w Kościele i jest szczególnie uroczyście poświęcane. Używane jest przy chrzcie, bierzmowaniu i do święceń kapłańskich. Służy też do namaszczania ołtarza i ścian kościoła. (tn)

Zmarł śp. Ks. kan. Józef Mazur, pochodzący z Lubeni, kapłan Diecezji Świdnickiej

pon., 04/14/2014 - 11:29

Zmarł śp. Ks. kan. Józef Mazur, kapłan Diecezji Świdnickiej, pochodzący z Lubeni. Urodzony w 1922 roku, wyświęcony na kapłana w 1951 roku, przez lata pracował w Archidiecezji Wrocławskiej, po podziale w Diecezji Świdnickiej. Był proboszczem w Ostroszowicach, a od kilkunastu lat emerytem.

Msza św. pogrzebowa w Lubeni, we wtorek 15 kwietnia, o godz. 13.00

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Niedziela Palmowa - XIX Światowy Dzień Młodzieży

pt., 04/11/2014 - 19:02

13 kwietnia br. w Niedzielę Palmową odbędzie się XIX Światowy Dzień Młodzieży w łączności z Ojcem Świętym. Młodzież Diecezji Rzeszowskiej tradycyjnie spotka się w trzech miejscach: w Rzeszowie, Jaśle i Gorlicach.
W Rzeszowie spotkanie rozpoczęcie o godz. 11.15 w Parku Papieskim przy katedrze. Następnie odbędzie się procesyjne przejście z palmami do katedry. O godz. 12.00 rozpocznie się uroczysta Msza św. pod przewodnictwem biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby. W katedrze spotka się młodzież z dekanatów od kolbuszowskiego do strzyżowskiego);
w Jaśle w młodzież spotka się w kościele ojców franciszkanów (rozpoczęcie o godz. 10.30 przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Szkolnej, następnie Droga Krzyżowa do kościoła ojców franciszkanów. Msza św. o godz. 12.00 z poświęceniem palm - przewodniczy bp Edward Białogłowski. W Jaśle spotka się młodzież z dekanatów od frysztackiego do żmigrodzkiego);
w Gorlicach spotkanie odbędzie się w kościele św. Andrzeja Boboli (rozpoczęcie o godz. 14.00. Msza św. o godz. 15.00 z poświeceniem palm - przewodniczy bp Edward Białogłowski. W Gorlicach spotka się młodzież z dekanatów bieckiego i gorlickiego).
W każdym z miejsc na zakończenie Mszy św. zostanie przekazane światło „Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia” do wszystkich dekanatów.

Stabat Mater Karla Jenkinsa

pt., 04/11/2014 - 13:47
Start 13/04/2014 19:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 13/04/2014 19:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

13 kwietnia br. o godz. 19.00 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie wystąpi zespół wokalny VOCI D'ORO pod dyrekcją Małgorzaty Walkiewicz oraz pianistka Ewa Orawska z Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. Muzycy zaprezentują utwór Karla Jenkinsa "Stabat Mater". Karl Jenkins jest współczesnym brytyjskim muzykiem i kompozytorem. Ukończył studia muzyczne na Uniwersytecie w Cardiff, po czym rozpoczął studia podyplomowe w londyńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej. Następnie dał się poznać jako muzyk jazzowy i rockowy. Grał na saksofonie, klawiszach oraz oboju. W 1972 dołączył do Soft Machine, zespołu z Canterbury grającego rock progresywny. W latach osiemdziesiątych rozstał się z muzyką rockową i zajął się komponowaniem muzyki do reklamówek telewizyjnych. Już w XXI wieku wzbogacił swój dorobek o kompozycje w stylu klasycznym i muzykę religijną. Napisał Eloise, Requiem, Stabat Mater inne liczne utwory: koncerty instrumentalne i na orkiestrę.

Rekolekcje wielkopostne

pt., 04/11/2014 - 13:05

Wielki Post w kalendarzu Kościoła Katolickiego, to czas pokuty i zadumy, przygotowujący nas do przeżycia najważniejszych Świąt dla chrześcijan, jakimi są Święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Rekolekcje wielkopostne są więc szczególną okazją do modlitwy, refleksji i zbliżenia się do Pana Boga. Życie każdego chrześcijanina powinno opierać się nie tylko na radościach. Dlatego też Wielki Post, czas umartwienia jest doskonałą okazją do tego, by zatrzymać bieg życia, by zwolnić i zastanowić się nie tylko nad pamiątką Ukrzyżowania Pana Jezusa, ale i nad własnym postępowaniem. Takie chwile sprawiają, że Bóg staje się bliższy, namacalny i bardziej ludzki.
W dniach od 6 do 8 kwietnia 2014 roku odbyły się w parafii garnizonowej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie rekolekcje wielkopostne.
Rekolekcje prowadził ks. Kanonik Marek Ryba – proboszcz z parafii p.w. Świętego Ignacego Antiocheńskiego i Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łowisku w Diecezji Rzeszowskiej.
Rekolekcyjne Słowo Boże głoszone było w niedziele na wszystkich Mszach świętych i Gorzkich Żalach oraz w poniedziałek i we wtorek na Mszach świętych o godz. 6:30, 9:00 i 18:00.
Nauki rekolekcyjne były głoszone w bardzo prosty i konkretny sposób, pełne przykładów egzystencjalnych, będących owocem doświadczenia duszpasterskiego Ojca Rekolekcjonisty.
W pierwszym dniu ćwiczeń duchowych Ks. Marek poruszył temat rzadko obecny na rekolekcjach, a wynikający z Ewangelii czytanej w V niedzielę Wielkiego Postu.
Nawiązując bowiem do Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza Rekolekcjonista mówił o śmierci, która każdego z nas czeka i na którą trzeba się właściwie przygotować.
W tym kontekście nawiązując do słów Benedykta XVI przypomniał o obowiązku dawania świadectwa wiary, a także o obowiązku upomnienia braterskiego.
W drugim dniu ćwiczeń duchowych Kaznodzieja zaprosił wiernych do refleksji na temat Sakramentu Pokuty, zachęcił do dobrego przygotowania się do spowiedzi, a także nawiązując do czytanych wówczas czytań mszalnych uświadamiał wiernym ile zła wyrządza zgorszenie.
W wtorek zaś podjęty został temat modlitwy, która ma być uzgodnieniem naszej woli z Wolą Pana Boga.
Rekolekcje się skończyły, ale życie biegnie dalej.
Oby ten święty czas pomógł nam w owocnym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania Chrystusa, a także w realizowaniu powszechnego powołania do świętości.

Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Tomasz Zegar

H. Kiwała i B. Biały w Rzymie po krzyż ŚDM

czw., 04/10/2014 - 19:01

9 kwietnia br. delegacja młodzieży ze wszystkich polskich diecezji (łącznie 115 osób) wyjechała do Rzymu, by w Niedzielę Palmową odebrać od papieża Franciszka krzyż Światowych Dni Młodzieży. Diecezję rzeszowską reprezentują: Honorata Kiwała z Ruchu Światło-Życie i Bogusław Biały z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Krzyż przywiozą do Rzymu gospodarze poprzednich obchodów ŚDM - młodzi z Rio de Janeiro. Symbol ŚDM z Watykanu trafi najpierw do Poznania. W tej właśnie diecezji rozpocznie się peregrynacja krzyża. Z Poznania trafi do diecezji kaliskiej, stamtąd do włocławskiej, będzie także na Lednicy, w diecezji warszawsko-praskiej i Siedlcach. W czerwcu zostanie przekazany młodzieży ze Wschodu. Nawiedzi Białoruś, Litwę, Rosję, Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy. 14 grudnia powróci do Polski i bez przerwy będzie pielgrzymował po wszystkich polskich diecezjach, aż do spotkania z Ojcem Świętym w Krakowie w 2016 r. Według planu, w każdej polskiej diecezji krzyż będzie około dwóch tygodni. W diecezji rzeszowskiej krzyż będzie dwukrotnie. Oprócz przewidzianego terminu zostanie wypożyczony na jeden dzień 19 czerwca br. w Uroczystość Bożego Ciała na „Festiwal Wiary” i koncert „Jednego serca, jednego ducha”. (tn)

Patriotyczna Droga Krzyżowa

wt., 04/08/2014 - 13:04

W piątek 4 kwietnia 2014 roku żołnierze Garnizonu Rzeszowskiego przygotowali w Kościele Garnizonowym Matki Bożej Królowej Polski nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rozważaniami o męczeńskiej śmierci żołnierzy wyklętych.
Wspólnej modlitwie przewodniczył proboszcz parafii i kapelan Garnizonu Rzeszów ks. prałat płk Tomasz Anisiewicz.
Rozważania odczytali kpt. Lesław Litwin z rzeszowskiej delegatury WKTr i kpt. Witold Witkowski z WSzW w Rzeszowie, a asystę przy krzyżu wystawili żołnierze 21 Brygada Strzelców Podhalańskich.
Tekst rozważań przygotowano na podstawie rozmyślań Jarka Ślubowskiego, z wykorzystaniem fragmentów oryginalnych wypowiedzi żołnierzy wyklętych: grypsów więziennych płk Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, księdza kapelana Władysława Gurgacza i ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”.
To tu w Rzeszowie w 1940 roku wówczas kapitan Łukasz Ciepliński rozpoczynał działalność konspiracyjną jako komendant Podokręgu Rzeszowskiego Organizacji Orła Białego później Obwodu Rzeszowskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Prowadził ascetyczny tryb życia, odznaczał się wyjątkową pobożnością i był wzorem patriotyzmu.
Ppłk Łukasz Ciepliński w Rzeszowie ma swoją ulicę od dawna, a od 17 listopada 2013 r. również ma swój pomnik, który stanął w centrum miasta, przy zbiegu Alei Cieplińskiego oraz ulic Moniuszki i Zygmuntowskiej.
Postaci Cieplińskiego - komendanta Obwodu Rzeszowskiego WiN towarzyszy sześć popiersi członków IV Zarządu WiN: Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego, Karola Chmiela, Mieczysława Kawalca i Józefa Rzepki. Wszyscy oni zostali straceni 1 marca 1951 r. strzałem w tył głowy w piwnicy więzienia UB na Mokotowie w Warszawie.
Tak jak zaczynem naszej nadziei na życie wieczne jest Jezus Chrystus, tak zaczynem naszej wolności i niepodległości są żołnierze wyklęci.
W stosunku do nich uczyniono wszystko, aby zatrzeć pamięć o ich niezachwianej postawie patriotycznej i żołnierskiej.
Uroczystość była wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji. Za ich świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji historycznych, za cierpienia i krew przelaną w obronie Ojczyzny.
Panie Jezu dziękujemy Ci za możność rozważenia tej bolesnej drogi krzyżowej pod sztandarem wolności i niepodległości. Pod sztandarem na którym napis Bóg, Honor i Ojczyzna nie jest pozbawionym wartości pustym hasłem.
Wojciech Trojanowski
Zdjęcia: Tomasz Zegar

Koncert Pasyjny "Getsemani" w Farze w Rzeszowie

wt., 04/08/2014 - 10:50

W czwartek, 10 kwietnia, o godz.17.00 w kościele Farnym w Rzeszowie odbędzie się Koncert Pasyjny "Getsemani" pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bpa Jana Wątroby i Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Patronat medialny: Katolickie Radio "Via". Wystąpią soliści: Jadwiga Kot - sopran i Paweł Bazan - baryton, Andrzej Szypuła - recytacje, zespół wokalny "Unanime" pod dyrekcją Anny Marek-Kamińskiej i zespół instrumentalny pod dyrekcją Grzegorza Łobazy. W programie poezja i muzyka Wielkiego Postu.

Zmarł sp. ks. kan. Andrzej Krupa, proboszcz w Błędowej Zgłobieńskiej k. Trzciany

wt., 04/08/2014 - 10:43

We wtorek 8 kwietnia 2014 r. zmarł ks. mgr kan. Andrzej Krupa, proboszcz w Błędowej Zgłobieńskiej k. Trzciany
Eksporta w środę, 9 kwietnia, o godz. 15.00 w Błędowej Zgłobieńskiej
Pogrzeb w czwartek, 10 kwietnia, o godz. 11.00 w Błędowej Zgłobieńskiej
Ks. Andrzej Krupa, urodził się 19 stycznia 1960 w Rzeszowie, syn Krzysztofa i Stanisławy Liput, parafia pochodzenia: Rzeszów – Staroniwa. Maturę zdał w 1979 w LO w Tyczynie, studia odbył w WSD w Przemyślu w latach: 1979-1985, święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca1985 w Przemyślu, z rąk Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka.
Pracował jako wikariusz w parafiach:
Trześń 01.07.1985 - 20.04.1987
Wyżne 21.04.1987 - 06.01.1989
Dwernik 07.01.1989 - 03.04.1989
Krzywcza 04.04.1989 - 05.07.1990
Niechobrz 06.07.1990 - 23.08.1992
Rzeszów - Podwyższenia Krzyża 24.08.1992 - 19.08.1995
Jasło - Św. Stanisława 20.08.1995 - 20.08.1999
Skołyszyn 21.08.1999 - 09.02.2001

Następnie pracował jako proboszcz
Desznica 10.02.2001 - 21.08.2002
Błędowa Zgłobieńska 22.08.2002-08.04.2014.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Zapisy na pielgrzymkę pieszą z Rzeszowa do Lwowa

wt., 04/08/2014 - 10:06

ZAPROSZENIE na 6 Rzeszowską Pielgrzymkę Pieszą do Lwowa 25.06.2014r. do 30.06.2014r.

Trasa Pielgrzymki;

25.06. Środa - Rzeszów - Słocina - Malawa - Kraczkowa - Markowa - Kańczuga 35 km
26.06. Czwartek - Kańczuga - Pantalowice – Pruchnik – Rokietnice - Żurawica 38 km
27.06. Piątek - Żurawica - Bolestraszyce - Torki - Medyka - Szeginie - Mościska 32 km
28.06. Sobota - Mościska - Twierdza - Sudowa Wisznia - Bradkowice - Gródek 36 km
29.06. Niedziela - Gródek - Kiernica - Bartanów - Obroszyn - Godowicja 23 km
30.06. Poniedziałek - Godowicja - Nawaria - Sokolniki - Lwów Katedra 20 km
Organizatorzy zapewniają nocleg, transport głównego bagażu, podstawową opiekę medyczną, wyżywienie w zakresie chleb i herbatę, ubezpieczenie i autokar powrotny. Wiek Pielgrzyma określono od 16 do 65 lat. Młodzież i osoby powyżej 65-tego roku życia mogą wziąć udział jedynie z opiekunem. Niepełnoletni muszą mieć zgodę rodziców. Z uwagi na duży stopień trudności w Pielgrzymce powinni wziąć udział jedynie osoby o dobrej kondycji fizycznej. Dla przyjezdnych nocleg z 24.06. na 25.06. przyjazd do Rzeszowa do godz. 21.oo
Na Pielgrzymkę należy obowiązkowo zabrać ważny paszport !!!
Koszt uczestnictwa 160 zł. wpłacamy na konto Parafii;
PKO BP S.A. Oddział w Rzeszowie ul. 3-go Maja Nr. konta 50 1020 4391 0000 6102 0054 8800 z dopiskiem ,, Pielgrzymka do Lwowa ’’
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy przesyłamy do dnia 15.05.2014r. na adres Parafii ;
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Świętego Krzyża 35-030 Rzeszów ul. 3-go Maja 20
Informacja: Kierownik Organizacyjny: 503 385 238, e- mail: palkatadeusz@w.pl
www.diecezja.rzeszow.pl
Wyjazd do Lwowa na wejście pielgrzymki w dniu 30.06.2014 r. zgłoszenia: Ks. Janusz Sadel, tel. 606 157 353

ZałącznikWielkość ZAPROSZENIE.doc185 KB 1. Regulamin Pielgrzymki.doc28.5 KB 2. Formularz.doc24 KB 3. Wskazówka dla Pielgrzyma.doc34.5 KB

Nowi lektorzy i akolici

pon., 04/07/2014 - 14:31

4 kwietnia br. o godz. 17.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie odbyła się Msza św. połączona z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu. Nowymi lektorami zostało 10 kleryków z trzeciego roku, zaś nowymi akolitami – 12 kleryków z czwartego roku. Lektor, czytając Słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, ma pomagać w przekazie wiary. Akolita zaś, pełniąc służbę przy ołtarzu jako nadzwyczajny szafarz, ma pomagać kapłanom i diakonom rozdzielać Komunię świętą wiernym. Mszy świętej przewodniczył i posług udzielił bp Edward Białogłowski. Posługi odbyły się w czasie rekolekcji wielkopostnych, które od 1 do 5 kwietnia prowadził o. Jacek Kiciński CMF, prof. PWT we Wrocławiu. (tn na podst. wsd.rzeszow.pl)

Zdjęcia: kl. Marcin Pater

Ósmy kosz okruchów - nowa książka ks. Jana Kalinki

sob., 04/05/2014 - 18:34

5 kwietnia br. w kościele św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej odbyła się promocja tomu poezji ks. Jana Kalinki pt. „Ósmy kosz okruchów”. O godz. 17.00 biskup rzeszowski Jan Wątroba przewodniczył Mszy św., a o godz. 18.00 odbył się program słowno-muzyczny przygotowany przez wszystkie pokolenia parafian z Wólki Podleśnej. Program składał się z pięciu części: 1. Dlaczego okruchy? 2. Jak dziecko w kałużę wpadło czyli opowieść o pisaniu, debiucie i losach poezji ks. Jana; 3. Okruchy – czyli perełki duże i małe; 4. Skojarzenia – ks. Jan obserwator; 5. Przesłania – liryczny testament ks. Jana.
Ksiądz Kalinka był proboszczem w Wólce Podleśnej od 1983 do 2003 roku. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w 2010 r. mając 64 lata.
Książka „Ósmy kosz okruchów” jest w znacznej części zbiorem wierszy z poprzednich tomów: „Widok Pielgrzymkowy” (Rzeszów 1991), „Jak cienką jest ta zasłona” (Wólka Podleśna – Rzeszów 1993), „Musiało boleć” (Warszawa 1998) oraz „Gdyby wszystko było proste…” (Sandomierz 2005). Redaktorką najnowszej książki jest Dorota Kozioł, która współpracowała z ks. Kalinką przy tworzeniu wszystkich jego tomików. Słowo wstępne napisał biskup rzeszowski Jan Wątroba. Znalazły się w nim m.in. takie zdania: „Wiersze Księdza Jana to zapis niezwykle mądrych i dojrzałych obserwacji z wędrówek po życiowych ścieżkach; zarówno tych, z których dobrze widać Boga, jak też i tych, na których coś lub ktoś Go nam przesłania. Te wiersze są zapisem doświadczeń kogoś, kto wierzy, ale też i wie, że Boga należy nieustannie szukać. Bo tylko w szukaniu jest szansa na spotkanie z Nim, na dotknięcie Go”. Dalej znajdziemy cztery rozdziały, analogicznie do poszczególnych tomów, każdy poprzedzony komentarzem Doroty Kozioł. Nowością jest piąta część pt. „Wiersze z szuflady”. To niepublikowane wcześniej wiersze z całego okresu twórczego ks. Kalinki (76 utworów). Przy najstarszym z nich widzimy datę 1968 r. Ostatni utwór z datą 7 września 2003 r. kończy się wersami: „Kocham Cię, Jezu i w Domu Seniora. / Nie zapomnisz o mnie? / Choć ja zapominałem… nieraz”. (tn).

Ks. Jan Kalinka, Ósmy kosz okruchów (wiersze zebrane), Rzeszów 2014, ss. 382.

Na zdjęciach dekoracja w kościele św. Jadwigi Królowej w Wólce Podleśnej oraz schola z Wólki Podleśnej podczas próby przed promocją tomiku - tn

Santo Subito - konferencja o Janie Pawle II

sob., 04/05/2014 - 17:36

5 kwietnia br. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie odbyła się konferencja popularno-naukowa pt. „Błogosławiony Jan Paweł II: Santo Subito”. Wśród prelegentów byli: senator RP Czesław Ryszka, ks. dr Krzysztof Budzyń, dr Krzysztof Mazur oraz Danuta Rybicka, która długie lata spędziła u boku ks. Karola Wojtyły. W konferencji uczestniczyli także dyrektorzy szkół noszących imię Jana Pawła II, katecheci świeccy i siostry zakonne.
"Nasze dzisiejsze spotkanie doskonale wpisuje się w przygotowania do kanonizacji Bł. Jana Pawła II. To przejaw troski o to, by nie było to tylko celebrowanie. Konferencja jest okazją do tego, by pochylić się nad słowem i przykładem, jaki pozostawił nam Jan Paweł II"- powiedział biskup rzeszowski Jan Wątroba. „Ta konferencja to hołd dla Papieża-Polaka przed kanonizacją. Chcemy również, aby spuścizna po bł. Janie Pawle II żyła wśród młodych ludzi”- wyjaśniała Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Centrum Nauczycieli.
W programie konferencji znalazły się wykłady: ks. dr Krzysztofa Budzynia – „Historia procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II”, senatora RP Czesława Ryszki – „Wielkość Jana Pawła II”, dr Krzysztofa Mazura – „Dlaczego Polacy nie przyjęli nauczania Jana Pawła II”, Danuty Rybickiej – "Spotkanie ze świadkiem". Oprócz prelekcji przewidziano recytację poezji bł. Jana Pawła II. Dwa fragmenty pieśni Karola Wojtyły: „O słońcu niewyczerpanym” i „O Bogu ukrytym”, a także utwory własne recytował Stanisław Bożek, osoba niewidoma, laureat licznych konkursów recytatorskich.
„Już za życia mówiło się o Janie Pawle II jako Wielkim. Ta wielkość była najbardziej widoczna w tym, że zbliżył Watykan do kościołów lokalnych, wywarł też ogromny wpływ na wydarzenia, jakie dokonały się w XX wieku. Możemy również mówić o wielkości Jana Pawła II w kościele. Potrafił odkryć na nowo nauczanie Ewangelii i przeciwstawiać się wszelkim atakom na życie ludzkie”- mówił senator Czesław Ryszka, pisarz i dziennikarz katolicki.
„Nasze środowisko łączy to, czego nauczał Karol Wojtyła. Kształtował nasze postawy. Było to możliwe dzięki osobistym kontaktom z Nim. Był żywym przykładem, z któregośmy czerpali”- wspominała Danuta Rybicka z tzw. środowiska ks. Karola Wojtyły. „Swoją prelekcję poświęciłam omówieniu cech ks. K. Wojtyły jako duszpasterza. Chciałabym, żeby były one wskazówką dla współczesnych katechetów”- dodała Danuta Rybicka.
„Jan Paweł II to największy Polak, największy teolog. Jego myśl, służba i oddanie sprawom bożym można tylko podziwiać i na miarę własnych możliwości naśladować” - zauważył Stanisław Bożek, recytator i autor poezji.

Konferencja odbywa się pod patronatem metropolity przemyskiego Józefa Michalika, biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jacka Wojtasa.
Organizatorami konferencji „Błogosławiony Jan Paweł II: Santo Subito” byli: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Na podstawie: Małgorzata Lewicka-Kyc, radiovia.com.pl

Na zdjęciu Jan Paweł II - płaskorzeźba w Parku Papieskim w Rzeszowie.