Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 2 godziny 36 min. temu

50 lat od śmierci bł. Władysława Findysza

sob., 08/23/2014 - 16:08

Nadzwyczajną sesją rady gminy Nowy Żmigród rozpoczęły się obchody związane z 50. rocznicą śmierci bł. Władysława Findysza – proboszcza w Nowym Żmigrodzie w latach 1942-1964. W sesji wzięli udział biskupi: Jan Wątroba, Edward Nowak, Kazimierz Górny i Edward Białogłowski. Goście zwrócili uwagę na wystąpienie wójta gminy Nowy Żmigród - Krzysztofa Augustyna, w którym ujawnił swoją fascynację postacią ks. Findysza. Zebrani na sesji wysłuchali także dwóch referatów. Pochodzący z Nowego Żmigrodu michalita ks. Bogusław Turek - podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przybliżył problematykę postępowań kanonizacyjnych z szczególnym uwzględnieniem męczenników. Ksiądz Sławomir Zych - wykładowca historii na KUL przybliżył działania ks. Findysza na rzecz współpracy z mniejszościami etnicznymi i wyznaniowymi. Spotkanie podsumowali biskupi: Edward Nowak, Jan Wątroba i Kazimierz Górny. Po oficjalnym zamknięciu sesji zebrani przeszli na rynek w Nowym Żmigrodzie. Na ustawionej w północnej części rynku scenie przygotowano ołtarz polowy. Mszy św. przewodniczył abp Edward Nowak. Obok uczestniczących w sesji biskupów Mszę św. koncelebrował bp Jan Niemiec – biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej na Ukrainie oraz około 60 kapłanów. Ponadto około 20 kapłanów reprezentowało kapituły: katedralną, kolegiacką z Biecza i kolegiacką z Jasła. Na początku Mszy św. biskup rzeszowski Jan Wątroba odczytał list od papieża Franciszka. Ojciec Święty przypominając męczenników: Wojciecha i Stanisława, Maksymiliana Kolbego, Edytę Stein i Władysława Findysza, podkreślił potrzebę odwagi i konsekwencji w kroczeniu drogą wiary. Biskup Wątroba odczytał ponadto dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach w Sanktuarium bł. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie. Homilię wygłosił dziekan dekanatu Nowy Żmigród – ks. Zygmunt Kudyba. Po Komunii św. głos zabrał proboszcz parafii w Nowym Żmigrodzie - ks. Henryk Maguda. Były to głównie słowa podziękowania. Przedstawiciele parafii złożyli życzenia obchodzącemu 25-lecie kapłaństwa ks. Bogusławowi Turkowi. Po litanii do bł. Władysława Findysza, którą odczytał Biskup Ordynariusz, zawierzając Błogosławionemu całą diecezję rzeszowską, abp Nowak udzielił, na mocy specjalnego zezwolenia, papieskiego błogosławieństwa. (tekst i foto - tn)

Zmarł śp. Ks. kan. Ryszard Ozga, proboszcz w Pstrągowej

pt., 08/22/2014 - 12:55

W piątek, 22 sierpnia, zmarł śp. Ks. kan. Ryszard Ozga, proboszcz w Pstrągowej.

Eksporta w sobotę, 23 sierpnia, o godz. 17.00 w Pstrągowej
Pogrzeb w niedzielę, 24 sierpnia, o godz. 15.00 w Pstrągowej

Ks. Kanonik Ryszard Ozga, ur. 17.05.1953 - Jeżowe, syn Piotra i Zofii Drelich. Zdał maturę w 1972 w LO w Rudniku, studia teologiczne odbył w latach 1972-1978 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze w Przemyślu 04.06.1978 r. z rąk Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka.

Pracował jako wikariusz w parafiach:
Dubiecko, 01.07.1978 - 30.06.1980
Strzyżów, 01.07.1980 - 31.07.1983
Ustrzyki Dolne, 01.08.1983 - 30.06.1985
Rzeszów - NSPJ, 01.07.1985 - 01.07.1986
Krosno-Fara, 01.07.1986 - 01.11.1987

Następnie jako proboszcz pracował w parafiach:
Desznica, 02.11.1987 - 03.09.1992
Pstrągowa, 04.09.1992 - 22.08.2014 r.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Zmarła śp. Edwina Ryś, matka śp. Ks. Stanisława Rysia, proboszcza w Harcie

czw., 08/21/2014 - 08:29

Zmarła śp. Edwina Ryś, matka śp. Ks. Stanisława Rysia, proboszcza w Harcie. Pogrzeb w piątek, 22 sierpnia, o godz. 15.00 w Krasnem k. Rzeszowa.
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!

Zmarł śp. ks. kan. Tadeusz Rajchel, emerytowany proboszcz w Woli Rusinowskiej

wt., 08/19/2014 - 11:50

Śp. ks. Tadeusz Rajchel urodził się 20 września 1929 roku w Malinówce (diec. przemyska). Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD w Przemyślu 1950-1956. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 maja 1956 roku. Jako wikariusz pracował w Chmielniku (1956-1957), w Malawie (1957), w Radymnie (1957-1958), w Majdanie Królewskim (1958-1959). Jako proboszcz posługiwał w parafiach: Rybotycze (1959-1970), Sieniawa (1970-1974), Wola Rusinowska (1974-2005). W roku 2005 przeszedł na kapłańską emeryturę. Był kanonikiem honorowym w Opatowskiej Kapitule Kolegiackiej.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 20 sierpnia w parafii Huta Komorowska. Msza św. żałobna o godz. 10.00. Następnie przewiezienie ciała do parafii Malinówka (diec. przemyska). Msza św. pogrzebowa w parafii Malinówka o godz. 15.00. Następnie złożenie ciała na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Zaproszenie do Nowego Żmigrodu

pon., 08/18/2014 - 19:16

23 sierpnia br. w Nowym Żmigrodzie odbędą się uroczystości związane z 50. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. Władysława Findysza - proboszcza w Nowym Żmigrodzie w latach 1942 - 1964. Pierwszym punktem uroczystości będzie sympozjum o godz. 9.30. Referaty wygłoszą: ks. dr Bogusław Turek z Nowego Żmigrodu, podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Drugi referat przedstawi ks. dr Sławomir Zych, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Po wykładach wystąpi zespół Magurzanki działający przy Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie. O godz. 11.00 rozpocznie się Msza św., której przewodniczył będzie biskup rzeszowski Jan Wątroba. Po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo poświęcone bł. Władysławowi Findyszowi.
Z okazji rocznicy śmierci ks. Findysza Biskup Rzeszowski napisał do diecezjan specjalny list, w którym zwrócił uwagę, że "...bł. ks. Władysław Findysz jest dla wspólnoty wiernych przykładem miłości do Boga i Kościoła. Swoją postawą uczy, że niezależnie od czasu i okoliczności, trzeba konsekwentnie wyznawać wiarę i postępować według zasad moralnych, że trzeba być katolikiem aktywnym, wiernym obowiązkom chrześcijańskim i obowiązkom stanu, że należy bronić prawa Bożego, czasem nawet wbrew utartym zwyczajom, zakusom polityków, czy tzw. politycznej poprawności. Przypomina on też o spoczywającym na każdym wierzącym obowiązku świętości". (tn)

Program uroczystości 50 - lecia śmierci
bł. Ks. Władysława Findysza , kapłana- męczennika
Nowy Żmigród 23 sierpnia 2014 r.

9.30 - rozpoczęcie uroczystości
- Otwarcie nadzwyczajnej Sesji Gminy - Pan Wójt Krzysztof Augustyn
- I referat wygłosi Ks. Dr Bogusław Turek z Rzymu - podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
Temat referatu :
„ Elementy konstytutywne męczeństwa w postępowaniu kanonizacyjnym”
- Występ Zespołu Śpiewaczego „MAGURZANKI” działającego przy Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
- II referat wygłosi Ks. Dr Sławomir Zych z Lublina- Katolicki Uniwersytet Lubelski
Temat referatu:
„ Troska o mniejszości etniczne i wyznaniowe w posłudze bł. Ks. Władysława Findysza”
- Słowo podsumowujące – J.E. Ks. Abp Edward Nowak- rodak żmigrodzki, uczeń bł. Ks. Władysława Findysza

11.00 - Uroczysta Msza św. koncelebrowana w kościele parafialnym , Sanktuarium bł. Ks. Władysława Findysza w Nowym Żmigrodzie
- Modlitwa przy sarkofagu bł. Ks. Władysława
- Ucałowanie relikwii błogosławionego

Na zdjęciu obraz z kościoła w Desznicy przedstawiający ks. Wł. Findysza obok figury Matki Bożej Fatimskiej.

Kolejna pielgrzymka Podkarpacką Drogą św. Jakuba

pon., 08/18/2014 - 18:54

17 sierpnia br. blisko trzydzieści osób przeszło częścią Podkarpackiej Drogi św. Jakuba z Rzeszowa do Ropczyc. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, której przewodniczył ks. prof. Kazimierz Bełch - wykładowca w seminarium duchownym w Przemyślu i duszpasterz turystów archidiecezji przemyskiej. Po Mszy św. pielgrzymi ruszyli w kierunku Bzianki, Iwierzyc i przez Górę Ropczycką doszli do ropczyckiej fary. Trasa wyniosła 35 km. Organizatorem pielgrzymki jest Bractwo św. Jakuba przy Sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku. (tn)

Rekolekcje kapłańskie w Międzywodziu

pon., 08/18/2014 - 09:53
Start 06/10/2014 17:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 06/10/2014 17:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

Ojcowie salwatorianie zapraszają duchownych na rekolekcje kapłańskie do Międzywodzia. Data rozpoczęcia: poniedziałek, 06 października 2014 godz. 17:00. Data zakończenia: piątek, 10 października 2014 godz. 13:00. Miejscowość: Międzywodzie (wyspa Wolin, woj. zachodniopomorskie). Organizator: Salwatorianie. Dom Zakonno-Rekolekcyjny. Kontakt: tel. 91 381 38 04, 505 940 685, email: sdsmiedzywodzie@gmail.com. Prowadzący: o. Stanisław Demski CSSR, redemptorysta, misjonarz - rekolekcjonista

Modlitwa za prześladowany Kościół

pon., 08/18/2014 - 09:47
Start 26/08/2014 23:50 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 26/08/2014 23:50 Strefa czasowaEurope/Warsaw

Decyzją Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dzień 26 sierpnia 2014 r. został ustanowiony Dniem Modlitwy za Prześladowany Kościół na Bliskim Wschodzie. Z tej okazji organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie przy współudziale Konferencji Episkopatu Polski przygotowała plakaty informujące o ww. wydarzeniu.

Nawałnica w Rzeszowie i okolicy. Poszkodowanych odwiedził bp Jan Wątroba.

czw., 08/14/2014 - 14:42

W nocy z 13 na 14 sierpnia br. nad Rzeszowem i okolicą po jego wschodniej stronie przeszła nawałnica. Najwięcej szkód pojawiło się w Malawie i Kraczkowej. W sumie zostało uszkodzonych około 40 domów. W większości przypadków wichura zerwała dachy. 14 sierpnia w godzinach rannych poszkodowanych odwiedził biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik. Biskup Jan Wątroba zapoznał się z rozmiarami szkód oraz przebiegiem akcji ratunkowej i pracach zabezpieczających. W rozmowach z poszkodowanymi mieszkańcami wyrażał współczucie i solidarność. Była to także okazja do moralnego wsparcia służb ratowniczych, głównie straży pożarnej. W sobotę o godz. 15.00 w Malawie Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekaże poszkodowanym pierwsze dary w ramach organizowanej od razu pomocy. Zachęcamy do wpłaty pieniędzy na rzecz poszkodowanych na konto Caritas Diecezji Rzeszowskiej: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616 z dopiskiem: NAWAŁNICA.(tn)

Tekst i zdjęcie na podst. www.caritas.rzeszow.pl

Pielgrzymi na Jasnej Górze

śr., 08/13/2014 - 13:03

13 sierpnia br., Mszą św. o godz. 11.30 na szczycie Jasnej Góry zakończyła się 37. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Około 1500 pielgrzymów podzielonych na 13 grup punktualnie o godz. 10.00 weszło do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Obok pielgrzymki z diecezji rzeszowskiej w Mszy św. uczestniczyli pielgrzymi z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, drohiczyńskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i pelplińskiej. Eucharystii przewodniczył biskup szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga. Homilię wygłosił biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Mszę św. koncelebrowali biskupi z Rzeszowa: Jan Wątroba, Kazimierz Górny i Edward Białogłowski, który po raz kolejny przeszedł całą trasę pielgrzymki. (tn)

Zdjęcia - Katolickie Radio Via.
Na stronie www.radiovia.com.pl można obejrzeć obszerną galerię z całej trasy pielgrzymki.

Pomoc powodzianom na południu Polski

wt., 08/12/2014 - 10:52

W związku z powodzią, która dotknęła wielu mieszkańców z południa Polski, Caritas Diecezji Rzeszowskiej udostępnia swoje konto, na które można przekazywać ofiary na wsparcie dla poszkodowanych: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616 z dopiskiem: POWÓDŹ. Powodzian można również wspomóc wysyłając SMS z hasłem FALA na numer 72052 (koszt 2,46 z VAT).

37. Piesza Pielgrzymka Rzeszowska coraz bliżej Jasnej Góry

pon., 08/11/2014 - 13:48
Start 13/08/2014 11:30 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 13/08/2014 11:30 Strefa czasowaEurope/Warsaw

W dziesiątym dniu pielgrzymowania, w środę 13 sierpnia br., pielgrzymi 37. Pieszej Pielgrzymki Rzeszowskiej na Jasną Górę dotrą do celu. Wcześniej pokonają 25 kilometrową trasę z Olsztyna do Częstochowy. Wyjście z Olsztyna zaplanowane jest na godz. 3.00 nad ranem. W tym dniu pielgrzymi będą się modlić o wytrwanie w postanowieniach pielgrzymkowych i opiekę Matki Bożej na każdy dzień. Powitanie pierwszej z trzynastu grup zaplanowane jest na godz. 10.00. O godz. 11.30 na szczycie Jasnej Góry odbędzie się uroczysta Msza św. Po Mszy św. nastąpi rozwiązanie pielgrzymki. (tn)

Dar krwi - akcja przy kościele garnizonowym

pon., 08/11/2014 - 13:35

Jak co roku w okresie wakacyjnym szpitale zmagają się z niedoborem krwi. Wtedy krwiodawcy regularnie oddający krew przebywają na urlopach, a jednocześnie zdarza się więcej wypadków. Współczesna medycyna nie potrafi obejść się bez krwi, która nie bez przyczyny nazywana jest najcenniejszym lekiem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w niedzielę 10 sierpnia 2014 roku Parafia Garnizonowa pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie oraz Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Podhalańczyk” wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zorganizowali akcję Krwiodawstwa z okazji obchodzonego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego.
Na parkingu przed kościołem garnizonowym znajdował się specjalny autobus, tzw. mobilny punkt poboru krwi, w którym chętne osoby mogły w godzinach od 9:00 do 12:00 oddać krew.
Nie brakowało chętnych ludzi dobrej woli, by włączyć się w tę szlachetną inicjatywę. Krew oddało kilkanaście osób, każdy po 450 ml. tego cennego Leku.
Każdy Krwiodawca oddając krew otrzymuje: wynik badania morfologii, ewentualne zwolnienie lekarskie z pracy, ekwiwalent kaloryczny w postaci 9 czekolad, legitymację Honorowego Dawcy Krwi, możliwość odliczenie od podatku, kartę identyfikacyjną grupy krwi, ale największą nagrodą za ten wielki gest jest świadomość, że dzięki naszej pomocy, ratujemy ludzkie życie.
Samo oddawania krwi trwało w przypadku jednej osoby kilka minut i było bezbolesne. Krew jest warunkiem życia dla chorych, więc pozyskanie każdej jednostki jest bezcenne i może uratować czyjeś życie.
Biskup Polowy Wojska Polskiego mówił o Krwiodawcach, że to ludzie sukcesu, gdyż w sposób bezinteresowny dzielą się cząstką siebie, niosąc ulgę cierpiącym.
Święty Jana Paweł II mówił zaś, że oddając własną krew dobrowolnie i bezinteresownie czynimy gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. Bo jest to dar samego życia. Jeden Dawca ratuje bowiem życie dwóch biorców.
Dlatego też serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy oddali krew. Dziękujemy również Tym, którzy bardzo chcieli, ale wstępne badania krwi niestety Im to uniemożliwiły.
Sama Wasza chęć włączenia się w tą ważną akcję, jest niezmiernie ważna, bowiem daje przykład solidarności i odpowiedzialności za chore i cierpiące osoby.

Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Tomasz Zegar

Pożegnanie ks. Ireneusza Folcika

ndz., 08/10/2014 - 14:45

10 sierpnia br. w kościele św. Józefa w Rzeszowie na Mszy św. o godz. 11.00 odbyło się podziękowanie ks. Ireneuszowi Folcikowi, który po 19 latach pełnienia funkcji proboszcza przeszedł na emeryturę. Mszy św. przewodniczył ks. Ireneusz Folcik. W koncelebrze uczestniczył emerytowany proboszcz parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie - ks. Józef Sondej, brat ks. Folcika – ks. Jan Folcik (proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli), obecny proboszcz parafii św. Józefa w Rzeszowie - ks. Krzysztof Gołąbek, wicedziekan dekanatu Rzeszów Północ - ks. Waldemar Dopart, wychowanek ks. Folcika z Duszpasterstwa Akademickiego „Wieczernik” - ks. Stanisław Ruszel oraz dawni wikariusze: ks. Ludwik Krupa i ks. Witold Mach. Na Mszy św. był obecny również ks. Jacek Uliasz - dyrektor Instytutu Teologicznego im św. Józefa Bilczewskiegowe Lwowie, również wychowanek ks. Folcika z „Wieczernika”. Homilię wygłosił ks. Józef Sondej. W przemówieniu przypomniał wiele wydarzeń i postaci z historii diecezji przemyskiej i rzeszowskiej, a szczególnie z parafii Chrystusa Króla i św. Józefa w Rzeszowie. Wielokrotnie pojawiało się nazwisko abp. Ignacego Tokarczuka, ks. Stanisława Folty i bp. Kazimierza Ryczana. Na tle tych wydarzeń i postaci kaznodzieja zarysował działalność ks. Ireneusza Folcika od święceń kapłańskich 23 czerwca 1968 r. po dzień dzisiejszy. To m.in. praca w duszpasterstwie akademickim, działalność patriotyczna, wykłady z homiletyki w seminarium duchownym i duszpasterstwo parafialne. Przed błogosławieństwem słowa wdzięczności skierowali do ks. Folcika przedstawiciele różnych grup parafialnych, m.in.: dzieci, chóru parafialnego „Oremus”, Liturgicznej Służby Ołtarza, Domowego Kościoła, rady parafialnej i bractwa św. Józefa. Podsumowując uroczystość ksiądz Folcik powiedział, że nie czuje się emerytem i nadal, przez modlitwę i kapłańską posługę, będzie uczestniczył w życiu Kościoła. (tn)

Biskup rzeszowski u św. Józefa w Kaliszu

sob., 08/09/2014 - 13:28

7 sierpnia br. biskup rzeszowski Jan Wątroba przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W pierwsze czwartki miesięcy uczestnicy nabożeństw w kaliskim sanktuarium modlą się w intencji rodzin i obrony życia poczętego. W związku ze wspomnieniem liturgicznym bł. Edmunda Bojanowskiego i Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego (w tym roku mija 200 lat od jego urodzin) spotkaniu towarzyszyło hasło: „Błogosławiony Edmund Bojanowski – opiekun dzieci i wspomożyciel rodzin”. Biskup Jan Wątroba, który jest przewodniczącym Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, mówił w homilii o dokonaniach społecznych i wychowawczych Edmunda Bojanowskiego, podkreślając jego zaangażowanie w pomoc wszystkim pokoleniom rodzin. „On nam przypomina, że najważniejszą szkołą charakteru jest rodzina. To w rodzinnym środowisku kształtuje się nasza wrażliwość na drugiego człowieka, nasza akceptacja dla jego inności, nasza gotowość do spieszenia z pomocą w jego radościach i smutkach. Błogosławiony Edmund kształtował swoją wrażliwość właśnie w rodzinie. Tam uczył się, że nie wolno być obojętnym wobec bliźniego. Jest on też ciągle aktualnym wzorem mężczyzny pochylającego się nad dzieckiem. Stającego w obronie dziecka. Zwłaszcza tego najbardziej bezbronnego, jeszcze nienarodzonego. Jest wzorem mężczyzny gwarantującego bezpieczeństwo. Troszczącego się o potrzeby materialne, ale i duchowe. Mężczyzny opiekuńczego, wyrozumiałego, ale i sprawiedliwego, broniącego przed wpływami zła, przed zgorszeniem i zepsuciem. Po Mszy św., biskupi: Jan Wątroba i Edward Janiak – biskup kaliski, zawierzyli polskie rodziny i obronę dzieci nienarodzonych, a także całą rodzinę bł. Edmunda Bojanowskiego i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, opiece św. Józefa. Msza św. była transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. (tn)

Na zdjęciu biskup Jan Wątroba w czasie Mszy św. rozpoczynającej 37. Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. (tn)

440 lat parafii w Ostrowach Tuszowskich

pt., 08/08/2014 - 11:42
Start 15/08/2014 12:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 15/08/2014 12:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

15 sierpnia br. o godz. 12.00 odbędą się uroczystości z okazji 440 - lecia parafii w Ostrowach Tuszowskich połączone z odpustem parafialnym. Szczegóły na plakacie.

Zmarł ks. Zdzisław Kruczek

czw., 08/07/2014 - 10:48

W Doha w Katarze zmarł ks. Zdzisław Kruczek, michalita (krewny ks. Romana Kocaja, wikariusza z Czarnej k. Ustrzyk Dolnych). Urodził się 9 stycznia 1945 r. w Futomie. Po studiach i formacji w seminarium duchownym w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie w 1973 r. w Błażowej. Od 1976 roku pracował w Papui Nowej Gwinei. Pogrzeb śp. ks. Zdzisława odbędzie w Sanktuarium w Miejscu Piastowym, w piątek, 8 sierpnia br., o godz. 12.00. Zmarłego ks. Zdzisława polecamy Bożemu Miłosierdziu, a dla rodziny wypraszamy ukojenie płynące z wiary w Zmartwychwstanie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!

Rowerem na Jasną Górę

czw., 08/07/2014 - 10:39
Start 08/08/2014 07:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 08/08/2014 07:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

8 sierpnia rozpocznie się 35. Pielgrzymka Rowerowa im. św. Krzysztofa na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Górnego o godz. 6.00 w kościele ojców bernardynów w Rzeszowie. W tym roku na Jasną Górę wyruszy 255 rowerzystów, w tym 69 kobiet. Organizatorem pielgrzymki jest Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ Solidarność w Rzeszowie. (tn)

Powstanie rzeszowskie – pielgrzymkowe nabożeństwo za Ojczyznę

śr., 08/06/2014 - 15:43

6 sierpnia br., w trzeci dzień pielgrzymki, pątnicy zmierzający w kierunku Częstochowy w ramach 37. Pieszej Rzeszowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę tradycyjnie już modlili się podczas specjalnego nabożeństwa w intencji Ojczyzny. Przez wiele lat nabożeństwo odbywało się w Małcu. W ostatnim czasie nabożeństwo takie odbywa się w Jamach (po przejściu przez pielgrzymów ok. 80 kilometrów). Tegoroczne nabożeństwo przygotowała grupa św. Maksymiliana z Jasła, której przewodnikiem jest ks. Marek Mijal. Główną myślą przewodnią nabożeństwa była troska o Polaków przebywających na emigracji. Po wysłuchaniu fragmentów Pisma św. oraz patriotycznych wierszy i pieśni kazanie wygłosił ks. Łukasz Skawiński – kapłan diecezji rzeszowskiej pracujący od sześciu lat w Misji Polskiej w Paryżu. Przybliżył uczestnikom nabożeństwa bolączki Polaków przebywających we Francji. Przed błogosławieństwem głos zabrał biskup rzeszowski Jan Wątroba. Nawiązując do problemu emigracji zwrócił uwagę m.in. na wyludnianie się województwa podkarpackiego i potrzebę pracy i modlitwy, aby wszyscy Polacy mogli godnie i spokojnie żyć w ojczystej ziemi. Z kolei biskup Kazimierz Górny zwrócił uwagę na przejawy antypolonizmu, które możemy zaobserwować w różnych obszarach życia. Na koniec głos zabrał biskup Edward Białogłowski, który podsumował przebieg nabożeństwa dziękując wszystkim, którzy go przygotowali i w nim uczestniczyli, także gościom spoza pielgrzymki, którzy licznie przyjechali do Jam. Wśród gości był ks. Tadeusz Biały z archidiecezji przemyskiej. Ksiądz Biały nazwał pielgrzymkę rzeszowskim powstaniem, które może doprowadzić do duchowego odrodzenia. Na nabożeństwo przyjechali także m.in. przedstawiciele władz samorządowych województwa podkarpackiego i Rzeszowa oraz poczet sztandarowy „Solidarności” z Rzeszowa. (tn)

Muzyka zaklęta w drewnie - koncert w Binarowej

wt., 08/05/2014 - 10:26
Start 10/08/2014 18:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw Start 10/08/2014 18:00 Strefa czasowaEurope/Warsaw

10 sierpnia 2014 roku o godzinie 18.00 w kościele św. Michała Archanioła w Binarowej odbędzie się koncert zorganizowany przez Małopolską Organizację Turystyczną w ramach festiwalu "Muzyka zaklęta w drewnie". Wystąpi Susanna z Zespołem prezentując program pt. "W sześciu kolorach". Suzanna Jara-Małecka gra na lirze korbowej, skrzypcach i wiolonczeli. Koncertowi w Sękowej towarzyszy Rajd Rowerowy "Odkryj szlak". Późnogotycki drewniany kościół parafialny św. Michała Archanioła w Binarowej znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest jednym z najcenniejszych zabytków Pogórza Ciężkowickiego.