Diecezja Rzeszowska

Subskrybuje zawartość
"Wierzę w Syna Bożego" - hasło obecnego Roku Duszpasterskiego
Zaktualizowano: 1 godzina 54 min. temu

Światło z Betlejem jest już na Podkarpaciu

5 godzin 24 min. temu

17 grudnia br. 2014 r. w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, podczas Mszy św. o godz. 12.00 odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju Podkarpaciu i Diecezji Rzeszowskiej. Jest to coroczna akcja organizowana przez skautów i harcerzy. Akcję zapoczątkowali skauci w Austrii w 1986 r. Światełko przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze św. Stefana przekazywane jest skautom i harcerzom z sąsiednich krajów, następnie trafia do najdalszych zakątków Europy.
W Polsce akcję od 1991 r. prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Historię przekazywania światła przybliżył zebranym w kościele św. Krzyża komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Mariusz Bezdzietny. On też przekazał światło z Betlejem biskupowi Edwardowi Białogłowskiemu, którzy przewodniczył Mszy św. Wśród księży koncelebrujących Mszę św. byli m.in. duszpasterze harcerzy z diecezji rzeszowskiej i przemyskiej. Duszpasterz harcerzy Diecezji Rzeszowskiej - ks. Czesław Goraj przywitał wszystkich uczestników liturgii, wśród których byli m.in. przedstawiciele służb mundurowych. W homilii biskup Edward Białogłowski rozwinął myśl zawartą w refrenie psalmu responsoryjnego: „Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie”. Po Mszy św. bp Białogłowski przekazał światło betlejemskie przedstawicielom różnych instytucji wojewódzkich i miejskich oraz harcerzom z poszczególnych chorągwi, hufców i drużyn harcerskich. To właśnie harcerze zadbają, aby sztafeta z betlejemskim światłem objęła jak najszerszą grupę osób i instytucji. W Rzeszowie Betlejemskie Światło Pokoju będzie dostępne w siedzibie Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie, przy ulicy Hetmańskiej. (tn)

Pasterka w kościele bł. ks. J. Popiełuszki

5 godzin 53 min. temu

Trwają intensywne prace wykończeniowe w kościele w parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie. Drewniany budynek, który przez kilkadziesiąt lat służył jako tymczasowa świątynia dwóm rzeszowskim parafiom (parafii św. Jacka przy ul. Dominikańskiej i parafii św. Jadwigi Królowej przy al. Rejtana) został już postawiony na Osiedlu Zawiszy w Rzeszowie (aktualnie można do niego dojechać od ulicy Przemysłowej).
Pierwsza Msza św. jest zaplanowana na noc z 24 na 25 grudnia br. Będzie to Bożonarodzeniowa Pasterka. Historycznej Eucharystii będzie przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. Jak informuje proboszcz parafii bł. ks. Popiełuszki – ks. Robert Mokrzycki – od Pasterki w kościele Msze św. będą odprawiane regularnie. W niedziele i święta o godz. 9.00, 11.00 i 17.00 oraz w dni powszednie o godz. 17.00. (tn)

Odpusty w Roku Życia Konsekrowanego

wt., 12/16/2014 - 12:15

15 grudnia 2014 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba wydał "Dekret o ustanowieniu miejsc świętych i dni poświęconych życiu konsekrowanemu w Roku Życia Konsekrowanego na terenie diecezji rzeszowskiej". Oto jego treść: W Kościele katolickim przeżywamy od pierwszej niedzieli Adwentu obecnego roku do 2 lutego 2016 r. Rok Życia Konsekrowanego. Zgodnie z postanowieniami Dekretu Penitencjarii Apostolskiej „O ustanowieniu warunków potrzebnych dla zyskania daru Odpustów w ciągu Roku Życia Konsekrowanego” z dnia 23 listopada 2014 r., można go uzyskać w następujący sposób:

a) w Rzymie przez pobożne uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach i uroczystościach określonych w odpowiednim kalendarzu Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz przez pobożne rozważania, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny;

b) każdorazowo poprzez udział w dniach diecezjalnych oraz uroczystościach z racji Roku Życia Konsekrowanego, którymi w naszej diecezji będą:
Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01.2015 (Katedra Rzeszowska),
Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02.2015 r. (Bazylika oo. Bernardynów-Rzeszów),
Majowa Pielgrzymka osób konsekrowanych do Sanktuarium MB. Saletyńskiej w Dębowcu - 17.05.2015
Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01.2016 (Katedra Rzeszowska),
Święto Ofiarowania Pańskiego – 2.02.2016 r. (Bazylika oo. Bernardynów-Rzeszów)

c) dla dobra duchowego wiernych Diecezji Rzeszowskiej postanawiam, że miejscami świętymi, za nawiedzenie których można uzyskać odpust zupełny, będą:
- Katedra Rzeszowska
- Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie
- Kościół Księży Salezjanów w Rzeszowie
- Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie
- Kościół Ojców Dominikanów w Rzeszowie
- Kościół Misjonarzy Św. Rodziny w Rzeszowie
- Kościół Ojców Pijarów w Rzeszowie
- Kościół Ojców Kapucynów w Terliczce
- Klasztor Ojców Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim
- Sanktuarium św. Antoniego w Jaśle
- Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance
- Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
- Kościół Ojców Franciszkanów w Bieczu
- Kaplica Klasztorna Sióstr Karmelitanek w Rzeszowie
- Kościół Klasztorny Sióstr Wizytek w Jaśle

Nawiedzeniu tych miejsc powinien towarzyszyć udział w publicznie odmówionej Liturgii Godzin. Może to być także medytacja zakończona „Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary w jakiejkolwiek prawnej formule oraz pobożnymi wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny”.
Osoby Życia Konsekrowanego i Wszystkich Diecezjan zawierzam opiece Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji i z serca błogosławię: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

+ Jan Wątroba
Biskup Rzeszowski

Zmarła śp. Franciszka Guzior, mama Ks. Grzegorza Guziora, wikariusza w Bratkowicach

pon., 12/15/2014 - 09:42

Zmarła śp. Franciszka Guzior, mama Ks. Grzegorza Guziora, wikariusza w Bratkowicach.
Pogrzeb w środę, 17 grudnia, o godz. 13.00 w Domatkowie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!

Pogrzeb śp. Ks. kan. Edwarda Wilka

pon., 12/15/2014 - 09:35

W niedzielę, 14 grudnia zmarł śp. Ks. kan. Edward Wilk, wieloletni proboszcz w Wysokiej Głogowskiej.
Eksporta - wtorek 16 grudnia o godz. 17.30 w Wysokiej Głogowskiej.
Pogrzeb - środa,17 grudnia o godz. 12.30 w Wysokiej Glogowskiej.

Ks. Kanonik Edward Wilk, ur. 10.09.1932 w Niechobrzu, syn Franciszka i Marii Chmiel.
Maturę zdał w 1955 - LO Rzeszów, następnie w latach 1955-1961 podjął studia w Przemyślu w Wyższym Seminarium Duchownym. Święcenia otrzymał: 18.06.1961 r. w Przemyślu; święceń udzielił: Ks. Bp Franciszek Barda.
Następnie pracował jako wikariusz w parafiach:
Krzywcza, 31.07.1961 - 31.07.1962
Brzostek, 01.08.1962 - 31.07.1965
Niewodna, 01.08.1965 - 30.06.1967
Wesoła, 01.07.1967 - 31.07.1967
Nowosielce, 01.08.1967 - 31.08.1971
Jako proboszcz pracował w parafiach:
Sonina, 01.09.1971 - 09.07.1980
Wysoka Głogowska, 10.07.1980 - 22.11.2000

W roku 2000 przeszedł na emeryturę i przebywał w Wysokiej Głogowskiej od 23.11.2000 do 31.08.2011, następnie od 09.01.2011 przebywał w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie Słocinie.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

Nowi lektorzy w diecezji rzeszowskiej

ndz., 12/14/2014 - 10:28

13 grudnia 2014 roku w katedrze rzeszowskiej odbyła się uroczysta Msza święta z obrzędem błogosławieństwa lektorów. Mszy świętej przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba, który udzielił błogosławieństwa 143 lektorom z różnych parafii Diecezji Rzeszowskiej.
Diecezja Rzeszowska realizuje postanowienie Soboru i umożliwia przygotowanie przyszłych lektorów do właściwego spełniania ich posługi.
Lektorem w tej diecezji może zostać ministrant uczęszczający minimum do pierwszej klasy Gimnazjum. Przed otrzymaniem błogosławieństwa winien on odbyć kurs dekanalny bądź diecezjalny przygotowujący go do posługi lektora.
Kursy diecezjalne odbywają się w Diecezji Rzeszowskiej każdego roku w trakcie ferii zimowych w Kotani i trwają tydzień. Kurs przygotowawczy do posługi lektora obejmuje zajęcia z: Liturgiki, Biblistyki, Retoryki i Śpiewu.
Biskup Ordynariusz w homilii przywołał jako przykład dwóch biblijnych Heroldów Słowa Bożego: Eliasza i Jana Chrzciciela.
Eliasz był prorokiem jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. Lecz to nie było jego słowo, tylko słowo samego Boga. I Eliasz miał tego świadomość, że jest tylko głosicielem.
Jan Chrzciciel – prorok Adwentu sam siebie nazwał głosem wołającym na pustyni. A głos bez słowa jest niczym, tylko pustym dźwiękiem. który nic nie oznacza i nie przynosi pożytku dla serca. Lektor zaś ma być Sługą Słowa, ma użyczać swojego głosu dla Słów samego Boga.
Biskup Jan przypomniał lektorom, że mają być nie tylko głosicielami, ale też pierwszymi słuchaczami Pisma Świętego, prosząc zarazem by dawali dobry przykład całym swoim życiem. Biała alba, którą noszą ma być symbolem ich czystego serca.
Później każdy z kandydatów podchodząc do Księdza Biskupa przysięgał wierne przekazywanie Słowa Bożego, trzymając prawą rękę na Piśmie Świętym.
Nowi lektorzy złożyli wobec zgromadzonych wiernych następujące przyrzeczenie:
Przyrzekam święte czynności Lektora wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.
Ponadto przyrzekam, troszczyć się o stan łaski Bożej w mojej duszy, a także żyć według głoszonego Słowa Bożego.
Oby nie zabrakło im gorliwości i zapału w służbie Bogu i parafii.
Ks. Paweł Liszka
Zdjęcia: Zuzanna Grzelak

Zmarł śp. Edward Hajduk - tato ks. Przemysława Hajduka

czw., 12/11/2014 - 20:33

11 grudnia br. odszedł do Pana śp. Edward Hajduk, tato ks. Przemysława Hajduka, wikariusza w Trzęsówce. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 13 grudnia br. o godz. 13.00 w kościele św. Rocha w Rzeszowie-Słocinie. Zmarłego polecajmy w modlitwie: Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie,....

Dziękczynienie za Katolickie Radio Via

wt., 12/09/2014 - 22:12

9 grudnia br. gościem Katolickiego Radia Via, z okazji 20-lecia istnienia rozgłośni, był pierwszy ordynariusz diecezji rzeszowskiej - bp Kazimierz Górny. Przed modlitwą Anioł Pański bp Górny na antenie radiowej wspominał początki istnienia rozgłośni. Radio powstało dwa lata po erygowaniu diecezji w 1992 r. Był to czas wielu inwestycji związanych z tworzeniem struktur diecezji (kuria, seminarium itp.). Mimo wielu wątpliwości zdecydowano o utworzeniu niezależnej rozgłośni. Z perspektywy 20 lat ta decyzja okazała się bardzo trafna. Radio ujawniło ogromny potencjał związany m.in. z ewangelizacją i jednoczeniem wszystkich diecezjan.
Wieczorem, o godz. 18.30, w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, została odprawiona dziękczynna Msza św. z okazji jubileuszu. Eucharystii przewodniczył bp Edward Białogłowski. W koncelebrze uczestniczył dziekan dekanatu Rzeszów-Fara - ks. Władysław Jagustyn, dyrektor rzeszowskiej Caritas - ks. Stanisław Słowik, Prodziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UR - ks. Janusz Miąso, dyrektor Radia Via - ks. Witold Wójcik oraz zastępca dyrektora Radia Via - ks. Tomasz Nowak. Biskup Białogłowski w homilii nawiązał do adwentowego obrazu drogi, którą należy przygotować na przyjście Zbawiciela. Radio Via - Droga może pomagać w osobistym przygotowaniu się na spotkanie ze Zbawicielem. Na zakończenie Mszy św. Biskup zawierzył wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Via Matce Bożej - Gwieździe Nowej Ewangelizacji. (tn)

Największy św. Mikołaj w regionie

wt., 12/09/2014 - 21:40

Rozgrywki ekstraligi w siatkówkę sprawiły, że tegoroczne spotkanie 2000 dzieci i osób niepełnosprawnych ze św. Mikołajem w Hali Sportowej na Podpromiu, mogło się odbyć dopiero 9 grudnia 2014 r. Zorganizowali je: Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz stowarzyszenia osób niepełnosprawnych.
Przesłanie o św. Mikołaju, które przygotowało II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, poprzedził program w wykonaniu Zespołu z Górna „Młody Duch” po kierunkiem Dariusza Kosaka i Kamila Niemca. Pośród dzieci i osób niepełnosprawnych zasiedli m.in.: Biskup Kazimierz Górny, dyrektor II LO w Rzeszowie Andrzej Szymanek, prezes Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Aleksander Zacios, dyrektor Fundacji Caritas Marian Siwiec, ks. Stanisław Słowik, ks. Władysław Jagustyn i ks. Piotr Potyrała.
Zaprezentowany przez młodzież program pod kierunkiem nauczycieli; Marii Daniel-Nyrki, Ewy Sareckiej, Lidii Cypryś i Sławomira Gołąba - ukierunkował zgromadzonych na wartość dobra, którego szlachetnym przykładem jest postawa św. Mikołaja. Dzieci z wielkim entuzjazmem przyjęły wejście św. Mikołaja oraz jego pouczenie.
Biskup udzielił wszystkim błogosławieństwa oraz podziękował organizatorom tego niecodziennego spotkania. Z otrzymanym „znakiem pokoju” dzieci podeszły odebrać paczki, których głównym sponsorem jest prezes Asseco Poland Adam Góral. Dekorację wykonał Waldemar Wiśniewski z „Rzeszowskiego Plastyka”. Jako konferansjer spotkanie prowadził Waldemar Wywrocki.
Wychodząc z hali młodzież ze Szkolnego Koła Caritas przy 9 Gimnazjum w Rzeszowie rozdawała wychodzącym lody od Firmy Koral. Spotkanie tak licznych dzieci mogło być możliwe dzięki życzliwości Zarządu Hali Podpromie oraz użyczeniu estrady i nagłośnienia przez Firmę Pro – Art.

Artykuł i zdjęcia ze strony: www.caritas.rzeszow.pl

Matka Boża Patronką Gorlic

wt., 12/09/2014 - 13:09

W sierpniu 2012 r. radni gorliccy, władze miasta wraz z proboszczami gorlickich parafii, przedstawiciele lokalnych grup i stowarzyszeń zwrócili się z prośbą do Biskupa Rzeszowskiego o podjęcie starań, aby Stolica Apostolska ustanowiła Matkę Bożą Niepokalaną - Patronką Miasta Gorlice. 12 listopada 2014 r. Stolica Apostolska udzieliła zgody na nadanie Matce Bożej Niepokalanej imienia patronki Gorlic. Równocześnie ustanowiono dzień 8 grudnia dniem obchodzenia święta Matki Bożej Gorlickiej. Święto to po raz pierwszy będzie obchodzone w 2015 r. Z tej ważnej dla gorliczan i całej diecezji okazji, biskup rzeszowski Jan Wątroba, 1 grudnia br. napisał do gorlickich parafian list, który został odczytany w tamtejszych kościołach 7 grudnia. Poniżej prezentujemy jego treść:

Drodzy wierni gorlickich parafii!

W odwiecznym zbawczym planie Bożym Maryja była przeznaczona do spełnienia specjalnej misji jako Matka Jezusa, dlatego została wyróżniona szczególną godnością i specjalnym przywilejem „wolności od wszelkiego grzechu osobistego”, czyli Niepokalanie Poczęta. Jako „łaski pełna” Maryja w swej wierze odpowiedziała w pełni na wezwanie Boga. Stała się więc prototypem każdego człowieka wybranego, wierzącego i obdarowanego łaską. Niepokalanie Poczęta Maryja jest znakiem, że Bóg i Jego łaska uprzedzają wszelki nasz byt i wszelkie nasze działanie.
Drodzy czciciele Matki Bożej Niepokalanej, pragnę Wam z radością przekazać, że Stolica Apostolska w dniu 12 listopada br. nadała Matce Bożej Niepokalanej tytuł Patronki Miasta Gorlice i zezwoliła na obchody tej uroczystości corocznie w dniu ósmego grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny we wszystkich parafiach Miasta Gorlice.
Jakże więc się tu nie radować i nie cieszyć skoro Matka Chrystusa od tego momentu będzie Patronką mieszkańców Gorlic. Jest to bez wątpienia duże wyróżnienie i zaszczyt dla Waszego miasta, dlatego wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy zabiegali o ustanowienie Matki Bożej Niepokalanej Patronką Gorlic. Dziękuję przede wszystkim Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich w Gorlicach, grupom i stowarzyszeniom lokalnym oraz księżom Parafii gorlickich na czele z ich proboszczami, a także Radzie Miasta, która uchwałą nr 291/XXII/2012 z dnia 30.08.2012 r. zwróciła się z prośbą do Biskupa Rzeszowskiego o podjęcie starań, aby Stolica Apostolska ustanowiła Matkę Bożą Niepokalaną - Patronką Miasta Gorlice.
Drodzy mieszkańcy Gorlic, napawa mnie ogromną radością fakt, że Matka Boża już od dawna zżyła się z Wami i otacza Was swoją opieką i wstawiennictwem, czego doświadczyłem osobiście odwiedzając Wasze parafie. Wasz kult oddawany Matce Bożej czczonej zwłaszcza w gorlickiej Farze przejawia się między innymi w tradycyjnym nabożeństwie „Maryjek”, które trwa już nieprzerwanie od XVIII w. oraz nowennie nieustającej. Oba te nabożeństwa jak wiem gromadzą rzesze gorliczan na modlitwie. Cześć dla Maryi Niepokalanej prowadzi Was do Chrystusa poprzez kult łaskami słynącej figury Pana Jezusa „w więzieniu”, a przede wszystkim przez nieustającą adorację Najświętszego Sakramentu w gorlickiej Farze prowadzoną od wielu lat.
Ufam i jestem przekonany, że ogłoszenie patronatu Matki Bożej Niepokalanej patronką Miasta Gorlice, będzie dla Was okazją do pogłębienia waszej czci oddawanej Matce Bożej. Od tego momentu czcijcie Ją nie tylko słowami i pieśniami, ale jednocześnie wsłuchujcie się w to, co Ona do nas mówi. A Jej słowa są bardzo jasne: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn” (J 2, 5). Niech zatem Maryja Dziewica stanie się Królową waszych serc.
Wszystkim czcicielom Matki Bożej Niepokalanej udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Jan Wątroba
biskup rzeszowski

Dziekani dekanatów w Diecezji Rzeszowskiej

wt., 12/09/2014 - 13:00

Od 6 grudnia 2014 r. dziekanami poszczególnych dekanatów w diecezji rzeszowskiej (na pięcioletnią kadencję) są następujący księża:

Dekanat Biecz - Ks. Czesław STANASZEK
Dekanat Brzostek - Ks. Edward PASIONEK
Dekanat Boguchwała - Ks. Jan KOC
Dekanat Czudec - Ks. Antoni KOCOŁ
Dekanat Dębowiec - Ks. Jan RECZEK
Dekanat Frysztak - Ks. Bogusław BOGACZEWICZ
Dekanat Głogów Młp. - Ks. Adam SAMEL
Dekanat Gorlice - Ks. Stanisław RUSZEL
Dekanat Jasło-Wschód - Ks. Zbigniew IRZYK
Dekanat Jasło-Zachód - Ks. Marek CESARZ
Dekanat Kolbuszowa – Wschód - Ks. Kazimierz OSAK
Dekanat Kolbuszowa – Zachód - Ks. Jan PĘPEK
Dekanat Nowy Żmigród - Ks. Henryk WILK
Dekanat Ropczyce - Ks. Leopold KORDAS
Dekanat Rzeszów – Katedra - Ks. Stanisław POTERA
Dekanat Rzeszów– Fara - Ks. Władysław JAGUSTYN
Dekanat Rzeszów– Południe - Ks. Józef STANOWSKI
Dekanat Rzeszów– Wschód - Ks. Stanisław TARNAWSKI
Dekanat Rzeszów– Północ - Ks. Waldemar DOPART
Dekanat Rzeszów– Zachód - Ks. Jerzy PARADYSZ
Dekanat Sędziszów - Ks. Krzysztof GAC
Dekanat Sokołów - Ks. Jan KRZYWIŃSKI
Dekanat Strzyżów - Ks. Jan WOLAK
Dekanat Tyczyn - Ks. Mieczysław LIGNOWSKI
Dekanat Wielopole - Ks. Józef KŁOSOWSKI

Jubileuszowi goście w Katolickim Radiu Via

pon., 12/08/2014 - 16:11

8 grudnia 2014 r. Katolickie Radio Via przeżywało jubileusz 20-lecia istnienia. Gościem rozgłośni diecezji rzeszowskiej był biskup rzeszowski Jan Wątroba. W krótkiej rozmowie na antenie radiowej zwrócił uwagę na pomocniczą rolę radia w dziele ewangelizacji. Mówiąc o programie Radia Via zachęcił do kontynuacji istniejącej linii, w której można zauważyć pewną równowagę audycji religijnych, kulturalnych, informacyjnych, rozrywkowych i sportowych. Biskup Ordynariusz, razem ze słuchaczem Damianem, odmówił na radiowej antenie modlitwę Anioł Pański w intencji dziękczynnej za wszystkich, którzy w przeszłości tworzyli i aktualnie tworzą Katolickie Radio Via. Potem był czar na tort w gronie pracowników radia.
We wtorkowe południe, 9 listopada, gościem Radia Via będzie bp Kazimierz Górny. Natomiast okolicznościowej Mszy św., 9 grudnia o godz. 18.30 w kościele św. Krzyża w Rzeszowie, będzie przewodniczył bp Edward Białogłowski. (tn)

20 lat Katolickiego Radia Via

sob., 12/06/2014 - 18:46

Poniżej prezentujemy artykuł pt. "20 lat Katolickiego Radia Via", który, z okazji jubileuszu rozgłośni, ukazał się na łamach "Niedzieli Rzeszowskiej" z 7 grudnia 2014 r.
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Tymi słowami o godz. 6.00 rozpoczyna się codzienny program Katolickiego Radia Via z Rzeszowa. Krótka modlitwa daje początek radiowej sztafecie, w której uczestniczą prezenterzy, realizatorzy, goście, modlitwy, piosenki i audycje. I tak od dwudziestu lat. Pierwszy program został nadany 8 grudnia 1994 r.

MAGDALENKA I LIWOCZ

Z okazji dziesiątej rocznicy istnienia Radia Via opublikowałem artykuł w tygodniku „Źródło” zatytułowany „Radio to żywi ludzie: Dorota, Iwona, Grzegorz”. Z okazji dwudziestej rocznicy działalności rozgłośni można powtórzyć ten sam tytuł. Tylko nieznacznie zmieniły się imiona. Nadal jednak istotą funkcjonowania radia są osobiste spotkania dziennikarzy z słuchaczami. W porównaniu z okresem sprzed dwudziestu lat tych ostatnich jest znacznie więcej. Trudno powiedzieć, czy to zasługa programu czy nowych nadajników. W pierwszych latach sygnał ze studia emisyjnego w organistówce w pobliżu kościoła parafialnego w Malawie był przekazywany do oddalonej o 2 kilometry anteny na wzgórzu Magdalenka (394 m n.p.m.), a stamtąd rozchodził się w promieniu pięćdziesięciu kilometrów. Program obejmował zaledwie dwie godziny. Pozostały czas doby wypełniały audycje Radia Maryja z Torunia. Od 1998 r. radio rozpoczęło nadawanie programu całodobowego. Dwa lata później nastąpiła przeprowadzka z Malawy do Rzeszowa. Obecnie studio emisyjne, studia nagrań i pomieszczenia biurowe mieszczą się w budynku Kurii Diecezjalnej przy ul. Zamkowej w Rzeszowie. Stamtąd sygnał jest wysyłany radiolinią na Magdalenkę oraz na górę Liwocz k. Jasła, gdzie od 2007 r. znajduje się drugi nadajnik rozgłośni. Dzięki zwiększeniu mocy nadajnika na Magdalence oraz nadajnikowi na Liwoczu sygnał Radia Via obejmuje teren w promieniu 150 kilometrów i dociera również na wschodnie tereny województwa małopolskiego.

PREZENTERZY I DYREKTORZY

Pracownicy radia dzielą się na tych, którzy pracują na antenie i na tych, którzy dbają o sprawy administracyjne i organizacyjne. Pierwsza grupa to prezenterzy, reporterzy oraz dziennikarze przygotowujący i czytający wiadomości. W 2004 r. w radiu pracowały 34 osoby. Aktualnie w rozgłośni pracuje 20 osób. Zmniejszenie liczby etatów związane jest m.in. z zawieszeniem działalności dużego studia nagrań, jak również z powierzeniem marketingu zewnętrznej firmie BD Center. Kierujący rozgłośnią od września 2014 r. ks. Witold Wójcik jest już czwartym dyrektorem Katolickiego Radia Via. Jego poprzednikami byli: ks. Roman Jurczak (1994-2000), ks. Bogusław Przeklasa (2000-2013) oraz ks. Marek Chorzępa (2013-2014). Grono ich duchownych współpracowników to kilkunastu księży, którzy na przestrzeni 20 lat pracowali w charakterze zastępców dyrektora bądź redaktorów (kolejność alfabetyczna): ks. Robert Bober, ks. Marek Chorzępa, ks. Daniel Drozd, ks. Marek Dyło, ks. Aleksander Herba, ks. Marek Kędzior, ks. Sławomir Kurc, ks. Wiesław Matyskiewicz, ks. Janusz Miąso, ks. Jacek Nasiadka, ks. Tomasz Nowak, ks. Paweł Pietrusiak, ks. Krzysztof Piękoś, ks. Rafał Przędzik, ks. Edward Rusin, ks. Piotr Steczkowski, ks. Paweł Tomoń oraz ks. Mirosław Twardowski. Podobnie jak księża zmieniali się dziennikarze i obsługa techniczna.

SŁOWO I MUZYKA

Ramówka, zgodnie z koncesją, zawiera audycje społeczno-religijne (koncesja szczegółowo określa proporcje audycji religijnych w stosunku do pozostałych punktów programu). Stałymi punktami programu są m.in. serwisy informacyjne i modlitwy razem ze słuchaczami. Nie brakuje również dobrej muzyki – przebojów ostatnich dekad, a także muzyki chrześcijańskiej. Tradycją Radia Via są transmisje lokalnych wydarzeń sportowych: meczów siatkówki i żużla. Przed laty transmisje te budziły sporo emocji. Zwłaszcza, kiedy odbywały się kosztem Różańca. Takie sytuacje wciąż się zdarzają, ale wszyscy jakoś przyzwyczaili się do koegzystowania w pluralistycznej rzeczywistości różnych gustów. Ksiądz Wójcik, pytany na początku swojej pracy w radiu o ewentualne zmiany programowe, zapowiedział, że nie będzie rewolucji - „Radio nadal będzie tworzyć uniwersalny program łączący modlitwę z lokalnymi informacjami i kulturą”. Ramówka umieszczona na stronie internetowej www.radiovia.com.pl potwierdza ten uniwersalizm. Oferta programowa jest bardzo szeroka. Dla przykładu weźmy pod uwagę konkretny dzień – poniedziałek, 24 listopada.

TANIEC I RÓŻANIEC

Na pierwszej zmianie dyżur realizatorski pełni Paweł Maciej, a prezenterką jest Katarzyna Kadaj-Kuca. Ciepłym głosem zapowiada poszczególne punkty programu. Między innymi, mającą wielu sympatyków, audycję pt. „Karmić się słowem” o godz. 6.50. Od poniedziałku do piątku, w czasie kilku minut, ks. Janusz Miąso w brawurowy i entuzjastyczny sposób komentuje fragment Ewangelii odczytywany w danym dniu w czasie Mszy św. To jedna z wielu audycji związanych z promowaniem Słowa Bożego. W soboty biblijne medytacje pt. „Światło na drogę” prowadzi ks. Ireneusz Folcik. Tuż po wiadomościach o godz. 7.00, które przygotował i odczytał Krystian Szczepański (serwis jest co pół godziny), Katarzyna Kadaj-Kuca dokonała przeglądu artykułów z dzienników regionalnych i ogólnopolskich. Szczególnie cenione przez słuchaczy są rozmowy z gośćmi. Tym razem Dorota Zańko przepytywała Mariusza Kawę – zwycięzcę wyborów na burmistrza Strzyżowa. Stałymi punktami ramówki są codziennie katechezy o godz. 10.15. W poniedziałki katechetą jest ks. Zbigniew Jan Czuchra – saletyn. Z powodu choroby ks. Czuchry rozgłośnia korzysta z archiwalnych audycji czekając na powrót do zdrowia długoletniego współpracownika. Od 11.00 do studia dzwonią telefony. Generalnie trudno jest namówić słuchaczy na rozmowę na antenie. Wyjątkiem są: „Muzyczna pocztówka” oraz modlitwy (Anioł Pański, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec). Na uwagę zasługuję popołudniowy magazyn „Na temat”, w którym reporterzy prezentują przygotowane w danym dniu materiały. Jest też rozmowa z drugim już gościem dnia. W poniedziałek program prowadził Jacek Kloc. O godz. 18.30 odbyła się transmisja Mszy św. z kościoła św. Krzyża w Rzeszowie. Homilię wygłosił ks. Józef Kula. Kilkadziesiąt minut później siostra Serafia Pajerska – sercanka zaprezentowała serwis z życia diecezji pt. „Kościół z bliska”. Po Różańcu i Apelu Jasnogórskim mogliśmy wysłuchać felietonu Marii Szulikowskiej i na zakończenie dnia „Magazynu Radia Watykańskiego”. Od godziny 23.00 do godz. 6.00 pracę realizatora (na drugiej zmianie był nim Jerzy Frąckowiak) przejął zaprogramowany przez niego komputer. Rano znów zaczęło się od: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. To chrześcijańskie pozdrowienie streszcza sens istnienia katolickiej rozgłośni z Rzeszowa.

ks. Tomasz Nowak

Podpisy pod zdjęciami:
Za szybą studia emisyjnego Katarzyna Kadaj-Kuca – prezenterka
Ks. Witold Wójcik – dyrektor Radia Via
Paweł Maciej – realizator Radia Via
Ks. Jan Szczupak i ks. Jerzy Buczek nagrywają audycję „Duc in altum”

Patrz w Maryję! Zobacz Jezusa! - znamy hasło kolejnej pielgrzymki!

sob., 12/06/2014 - 18:40

2 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie księży przewodników przed 38. Rzeszowską Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę, która rozpocznie się 4 sierpnia 2015 r. Spotkaniu przewodniczył bp Edward Białogłowski. W czasie zebrania ustalono hasło pielgrzymki. To słowa: „Patrz w Maryję! Zobacz Jezusa!”. Pielgrzymka w 2015 r. będzie mała charakter przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Konferencje pielgrzymkowe zostaną opracowane w oparciu o materiały nadesłane przez Centrum ŚDM. Z kolei wprowadzenia do nowenny będą poruszały zagadnienia związana z Rokiem Życia Konsekrowanego, który rozpoczął się w Kościele Powszechnym 30 listopada br. Ksiądz Witold Wójcik, dyrektor rzeszowskiej pielgrzymki, poinformował, że na nabożeństwie za Ojczyznę (w trzecim dniu pielgrzymki w Jamach) będzie obecna figura św. Michała Archanioła z Gargano, która od 2013 r. peregrynuje po polskich parafiach.
Ważną częścią spotkania było przekazanie nowych nominacji. Przewodnikiem grupy św. Kazimierza został ks. Tomasz Mytych (w miejsce ks. Rafała Flaka). Przewodnikiem grupy św. Alberta został ks. Rafał Flak (w miejsce ks. Józefa Jaworskiego). Nowym kwatermistrzem ds. noclegów został mianowany ks. Jakub Nagi (w miejsce ks. Leszka Saczka). Z kolei kwatermistrzem ds. wyżywienia został ks. Mariusz Uryniak (w miejsce ks. Andrzeja Pociaska). Kolejne spotkanie przewodników i organizatorów zaplanowano na kwiecień 2015 r. (tn)

Szkolenie dla księży pracodawców

sob., 12/06/2014 - 18:37

6 grudnia 2014 r. w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie rozpoczęło się szkolenie dla księży, którzy są pracodawcami (to głównie proboszczowie). Szkolenie obejmujące zagadnienia z zakresu prawa pracy prowadzi Antoni Niemiec z Zakładu Szkoleniowo-Usługowego BEHAPEK. Szkolenie jest związane z trwającą od kilku miesięcy kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy w losowo wybranych parafiach na Podkarpaciu. Inspektorzy PIP sprawdzają legalność zatrudnienia i przestrzeganie prawa pracy. (tn)

Święty Mikołaj w parafii garnizonowej

sob., 12/06/2014 - 18:35

6 grudnia nie było chyba parafii, w której nie pojawiłby się św. Mikołaj. Zawitał także do parafii garnizonowej w Rzeszowie. Jego obecność sprawiła wielką radość dzieciom i młodzieży zaangażowanej w życie parafialne. Na początku tego wyjątkowego spotkania młodzież oazowa przygotowała dla uczestników krótkie i zabawne przedstawienie mikołajkowe ukazujące walkę dobra ze złem.Następnie przyszedł długo oczekiwany Gość. Święty ten obdarował podarunkami prawie setkę dzieci, które na co dzień angażują się w życie parafialne czy to w Liturgicznej Służbie Ołtarza, czy w Oazie czy też w scholi. Przepytywał on skrzętnie dzieci z wierszyków i piosenek, chwalił za piękną posługę na rzecz parafii, a jak trzeba było to i nawet pogroził.
Spotkanie to było dla uczestników wspaniałą lekcją życzliwości i wrażliwości na potrzeby bliźnich.
Każdy z nas może być świętym Mikołajem i to nie tylko 6 grudnia, ale każdego dnia, wtedy gdy nie będzie obojętny na potrzeby i cierpienia bliźnich oraz będzie umiał się dzielić z innymi tym co posiada.
Przeżywamy adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana w tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia oraz na końcu czasów. W tym świętym czasie Kościół daje nam za przewodników postaci Świętych, którzy uczą nas jak właściwie czuwać, by być gotowym na przyjście Pana. Jednym z takich adwentowych przewodników jest święty Mikołaj.
Święty Mikołaj był biskupem Miry - krainy znajdującej się na terenie obecnej Turcji. Od najmłodszych lat Mikołaj wyróżniał się pobożnością. Był także bardzo wrażliwy na niedolę bliźnich. Ponadto okazał się bardzo pilnym i zdolnym uczniem. Duży wpływ na jego wychowanie i duchowość miał jego stryj, biskup Miry, z rąk którego nasz święty otrzymał święcenia kapłańskie.
Różnego rodzaju legendy mówią, że Mikołaj jako biskup szczególnie troszczył się o potrzebujących i biednych.
Pewien obywatel Patary utracił swój majątek i ponieważ nie mógł zapewnić posagu swym trzem córkom, groziło im zejście na złą drogę. Słysząc o tym, Mikołaj wziął mieszek ze złotem i wrzucił go przez okno do domu tego człowieka. Najstarsza córka wyszła dzięki temu za mąż. Podobnie uczynił też wobec dwóch pozostałych dziewcząt. Stąd często przedstawiano go na obrazach z trzema mieszkami, bądź trzema złotymi kulami.
Inna legenda mówi o tym, że Mikołaj pojawił się marynarzom pochwyconym przez sztorm u wybrzeży Lycji i doprowadził ich bezpiecznie do portu. Dlatego też często można spotkać kościoły poświęcone temu świętemu znajdujące się blisko brzegu morza.
Współczesne, popularne wyobrażenie „świętego Mikołaja” jest niestety mieszanką elementów różnych kultur ludowych: niderlandzki zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami w dniu jego święta miesza się tu z wyobrażeniem czarodzieja, który karze niegrzeczne dzieci, grzeczne zaś nagradza, a także z postacią germańskiego bóstwa Thora, który kojarzony był z zimą i jeździł na saniach zaprzężonych w kozy.
Zwyczaj odwiedzania domów przez Mikołaja był znany w niektórych regionach Polski już w XIX wieku. Święty odwiedzał domy razem z aniołkiem i rogatym diabłem, przepytywał dzieci z pacierza i pytał rodziców o ich zachowanie. Grzecznym wręczał łakocie, tym złym dawał rózgi. Obecnie coraz bardziej popularne jest także wręczanie sobie wzajemnie prezentów w grupach rówieśniczych m.in. w szkołach, czy innych wspólnotach.

ks. Paweł Liszka
zdjęcia: ks. Paweł Liszka

Relikwie Jana Pawła II w Zakładzie Karnym w Rzeszowie

śr., 12/03/2014 - 17:37

2 grudnia 2014 r. w kaplicy Zakładu Karnego w Rzeszowie biskup rzeszowski Jan Wątroba uroczyście wprowadził relikwie Krwi św. Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczył m.in. ks. Paweł Wojtas – naczelny kapelan więziennictwa w Polsce, ks. Piotr Jakobik – kapelan Zakładu Karnego w Rzeszowie, ppłk Andrzej Leńczuk – dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, ppłk Robert Kogut – dyrektor Zakładu Karnego w Rzeszowie, funkcjonariusze oraz przedstawiciele osadzonych. Jak podkreślił ks. Jakobik, stała obecność relikwii św. Jana Pawła II, który obok św. Faustyny jest apostołem Bożego Miłosierdzia, będzie przypomnieniem, że również zakład karny jest przestrzenią Bożego Miłosierdzia i miejscem, gdzie samemu należy zadbać o miłosierne słowa i czyny.

Na podst. http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/z....

Adwentowy dzień skupienia dla księży

pon., 12/01/2014 - 22:50

1 grudnia 2014 r. w kaplicy Domu Diecezjalnego Tabor w Rzeszowie odbył się adwentowy dzień skupienia dla księży z Rzeszowa i północnej części diecezji rzeszowskiej (29 listopada taki dzień miał miejsce w Sędziszowie Młp. i Dębowcu dla księży z centralnej i południowej części diecezji). Nabożeństwo odbyło się w dwóch turach, o godz. 15 i 19. Składało się z trzech części: konferencji, indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wspólnotowej modlitwy.

KRYZYS FREKWENCJI I JAKOŚCI

Konferencję wygłosił ks. Wiesław Rafacz – zastępca diecezjalnego ojca duchowego, proboszcz parafii św. Onufrego w Łące. Tematem wystąpienia były rekolekcje kapłańskie (księża mają obowiązek raz w roku uczestniczyć w takich rekolekcjach). Prelegent zauważył, że możemy, w ostatnich latach, mówić o podwójnym kryzysie dotyczącym rekolekcji: frekwencji i jakości. Konsekwencją kryzysu są zaniedbania życia duchowego prowadzące do wewnętrznego wygłodzenia, które można porównać do anoreksji. Dobrze odżywione ciało i nakarmiony intelekt kryją nieraz wygłodzoną, anorektyczną duszę. Doskonałym miejscem wzrostu duchowego jest pustynia, gdzie jednocześnie odkrywamy cnoty ale i namiętności, wierności i niewierności. Pustynia pozwala wyjść z roli niezastąpionych przewodników i chroni przed herezją czynu. Surowość pustyni obnaża nas samych pozwalając stanąć w prawdzie przed sobą i przed Bogiem. Opór, którzy towarzyszy planom wybrania się na pustynie (rekolekcje) jest dobrym znakiem, potwierdzającym, że musimy w swoim życiu coś zmienić.

EWANGELIZACJA KSIĘŻY

Ksiądz Rafacz przypomniał także o nowej inicjatywie w diecezji rzeszowskiej. W 2015 r. po raz pierwszy w historii diecezji odbędą się rekolekcje kapłańskie dla wszystkich księży jednocześnie (do tej pory każdy ksiądz indywidualnie wybierał sobie miejsce i czas rekolekcji). W 2015 r. roku takie rekolekcje odbędą się w jednym czasie i miejscu dla wszystkich duchownych. Będą to rekolekcje ewangelizacyjne, które głosić będą założyciele wspólnoty Przymierze Miłosierdzia z Brazylii: o. Antonello Cadeddu i o. Enrique Porcu. Pomysłodawcą takiej formy jest Lech Dokowicz – reżyser, scenarzysta i producent filmowy, który w 2012 r. gościł w Rzeszowie. Nawiązując do doświadczeń związanych z rekolekcjami ewangelizacyjnymi dla księży diecezji koszalińsko—kołobrzeskiej, zachęcił duchownych diecezji rzeszowskiej do takiej formy ćwiczeń duchowych. Rekolekcje odbędą się od 1 do 3 czerwca 2015 r. (tn)

Rok Życia Konsekrowanego otwarty

pon., 12/01/2014 - 10:40

30 listopada 2014 r. o godz. 15.00 w katedrze rzeszowskiej został uroczyście otwarty Rok Życia Konsekrowanego w diecezji rzeszowskiej. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczył bp Kazimierz Górny, księża infułaci: Stanisław Mac i Wiesław Szurek, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego ks. Stanisław Kamiński oraz 39 kapłanów reprezentujących w dużej mierze księży zakonników pracujących na terenie diecezji rzeszowskiej. Wśród uczestników Mszy św. było prawie 300 sióstr zakonnych. Homilię wygłosił Biskup Ordynariusz. Zwrócił uwagę na powołanie do życia zgodnego z radami ewangelicznymi, które jest Bożym darem. - To nie człowiek wybiera Boga, ale Bóg wybiera człowieka. Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił radości. - Jej źródłem jest miłość Boża, o której powinniśmy pamiętać każdego dnia. Mówiąc o wyrzeczeniach związanych z życiem konsekrowanych, biskup Wątroba zwrócił uwagę, że ten kto się wyrzeka, tak naprawdę daje Bogu niewiele, a otrzymuje wszystko. (tn)

Inauguracja ŚDM w diecezji rzeszowskiej

ndz., 11/30/2014 - 20:47

30 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie odbyła się inauguracja Światowych Dni Młodzieży w diecezji rzeszowskiej. Mszy św. przewodniczył bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej. W koncelebrze uczestniczyło 22 księży, w większości z komitetu organizacyjnego ŚDM w diecezji rzeszowskiej. Homilię wygłosił ks. Paweł Tomoń - duszpasterz młodzieży w diecezji rzeszowskiej oraz zastępca diecezjalnego koordynatora ŚDM. Po Mszy św. miała miejsce katecheza Dariusza Malejonka przeplatana piosenkami w jego wykonaniu. Na zakończenie ks. Daniel Drozd - diecezjalny koordynator ŚDM przedstawił kalendarium wydarzeń związanych z ŚDM z szczególnym uwzględnieniem ogólnopolskiego programu duszpasterskiego na czas przygotowań "Serce2.0" oraz wyjaśnił hasło ŚDM diecezji rzeszowskiej, które brzmi "Tabor? Rewelacja!" To nawiązanie do przemienienia Jezusa Chrystusa na górze Tabor. Symbolika tej góry pozwala wyróżnić cztery elemeny: wybranie, prześwietlenie, przemienienie i umocnienie słowem. Refleksja nad tymi elementami będzie towarzyszyć poszczególnym wydarzeniom przygotowań do ŚDM. (tn)